Kampania BEZ CHEMII NA DRODZE

1 grudnia 2020 BlogTransportowy 0

Podstawowymi sposobami ograniczania zjawiska używania substancji odurzających przez uczestników ruchu drogowego są: penalizacja, prewencyjne kontrole drogowe oraz kampanie społeczne. Kampania  BEZ CHEMII NA DRODZE ma […]