Kampania BEZ CHEMII NA DRODZE

Podstawowymi sposobami ograniczania zjawiska używania substancji odurzających przez uczestników ruchu drogowego są: penalizacja, prewencyjne kontrole drogowe oraz kampanie społeczne. Kampania  BEZ CHEMII NA DRODZE ma charakter informacyjno-perswazyjny i adresowana jest do różnych grup odbiorców – kierowców, pasażerów, pieszych, młodzieży i rodziców/opiekunów, społeczności lokalnych. Jej działania zaplanowano na 2020 rok.

Ogólnie mówiąc, nastawiona jest na rozpowszechnianie informacji na temat ryzyka związanego ze skutkami używania substancji psychoaktywnych przy poruszaniu się po drodze. Cele szczegółowe kampanii to przede wszystkim poprawa wiedzy kierowców na temat prawnych konsekwencji i ryzyka; wzrost liczby uczestników ruchu drogowego nieakceptujących używania środków odurzających; wzrost poziomu wiedzy rodziców/opiekunów dzieci i młodzieży szkolnej na temat roli mechanizmu modelowania w formowaniu postaw i zachowań dotyczących sposobów postępowania na drodze; poprawa kompetencji rodziców/opiekunów dotyczących monitorowania zachowań dziecka w kontekście używania substancji psychoaktywnych oraz na temat roli wyznaczania i egzekwowania granic dzieciom w kontekście używania substancji psychoaktywnych; wzrost zaangażowania społeczności lokalnych w prowadzenie działań na rzecz bezpieczeństwa na drogach.

Inicjatorem i sponsorem kampanii jest Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w ramach Narodowego Programu Zdrowia (Ministerstwo Zdrowia). Temat został podjęty ze względu na wzrost skali i negatywnych skutków tego społecznego problemu. Dotyczy on zarówno odnotowanych w statystykach przypadków prowadzenia pojazdów po zażyciu środków odurzających, w tym marihuany, amfetaminy, leków z grupy benzodiazepin i opioidów, jak i alkoholu oraz połączenia tych substancji. Duża rola w kampanii przypisywana jest społecznemu otoczeniu kierowcy czy potencjalnego kierowcy – pasażerom, rodzicom/opiekunom, społecznościom lokalnym.

W ramach kampanii przewidziane są działania edukacyjne i perswazyjne dla różnych grup targetowych, w tym emisja spotów radiowych i video, media relations, działania w mediach społecznościowych i w Internecie, a także bezpośrednie działania psychoedukacyjne wraz z opracowaniem i produkcją niezbędnych materiałów.

Według badań PBS w 2011 roku 57% Polaków miało styczność z kampaniami dot. prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu. Równocześnie 65% badanych twierdzi, że kampanie takie mają wpływ na ich zachowania .

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*


Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.