Jak zapobiegać wypadkom w razie ekstremalnych zjawisk pogodowych?

Jak zapobiegać wypadkom w razie ekstremalnych zjawisk pogodowych?

Trudne warunki atmosferyczne w okresie jesienno – zimowym są na porządku dziennym i stanowią poważne zagrożenie dla wszystkich uczestników ruchu drogowego. Jak zapobiegać wypadkom w razie ekstremalnych zjawisk pogodowych? Aby uniknąć niebezpieczeństwa na drodze kluczowa jest jasna i przejrzysta informacja o niebezpieczeństwie. Holenderski Królewski Instytut Meteorologiczny (KNMI) w obliczu rosnącej liczby wypadków w krajach Beneluksu wyszedł naprzeciw oczekiwaniom kierowców i przygotował specjalny system informujący o zagrożeniach.

Przejrzysta informacja o ekstremalnych zjawiskach

W przypadku ekstremalnych zjawisk atmosferycznych takich jak gołoledź, mgła, nawałnica, ekstremalne temperatury, instytut wydaje alert pogodowy. W zależności od spodziewanego stopnia nasilenia ostrzeżenie oznaczone zostaje jednym z trzech kolorów – żółtym, pomarańczowym lub czerwonym. Aktualne informacje zamieszczane są na stronie www.knmi.nl, a ostrzeżenia podwyższonego ryzyka – pomarańczowe i czerwone – także na Twitterze oraz teletekście NOS (strona 713). Bezpośrednie komunikaty dla kierowców podawane są na stronie Zarządu Gospodarki Wodnej oraz na Twitterze.

Warto wiedzieć, że Meteoalarm gromadzi aktualne informacje na temat trudnej pogody przekazywane przez oficjalne instytuty pogodowe wielu krajów europejskich. Aktualizowane na bieżąco informacje można znaleźć na stronie: www.meteoalarm.eu.

Główna decyzja należy do kierowcy

W transporcie liczą się przede wszystkim terminy – kluczowe jest dostarczenie towarów na miejsce i określony czas. Gdy KNMI wydaje ostrzeżenie bądź alert pogodowy, przewoźnicy muszą zdecydować, czy rozsądne i bezpieczne jest wyruszanie w drogę.

W trasie funkcje kapitana statku pełni kierowca, który w porozumieniu z działem planowania decyduje, czy należy kontynuować jazdę. Porozumienie jest tu istotne, jednak to kierowca jest jedyną osobą obecną w centrum wydarzeń. Jego decyzja (o zaprzestaniu dalszej jazdy) jest kluczowa. Ewentualne naglące terminy dostaw w łańcuchu logistycznym maja znaczenie drugorzędne i muszą ustąpić bezpieczeństwu ruchu drogowego.

Współodpowiedzialność przewoźników i zleceniodawców

Przedsiębiorstwa transportowe informują swoich klientów jeśli została podjęta decyzja o odwołaniu kursu z powodów bezpieczeństwa. Aby zapobiec ewentualnym dyskusjom podczas ekstremalnej pogody, warto pomyśleć o zawarciu odnośnych porozumień z wyprzedzeniem, np. porozumienie na rzecz bezpieczeństwa (safety deal) w łańcuchu logistycznym, w którym przewoźnicy i ich zleceniodawcy określają swoja współodpowiedzialność w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Strony mogą z góry ustalić, ze opóźnione dostawy spowodowane ekstremalna pogoda nie pociągną za sobą grzywien i innych sankcji.

Trzystopniowy alert pogodowy

KOD POGODOWY Opis ryzyka Środki ostrożności Wskazówki
ŻÓŁTY – zachowaj czujność Istnieje ryzyko wystąpienia niebezpiecznych zjawisk atmosferycznych. Takie sytuacje zdarzają się w Holandii dość często. Należy wówczas zachować ostrożność, szczególnie za kółkiem. Kod żółty wydawany jest na 48 godzin przed spodziewanym wystąpieniem zjawiska. Prawdopodobieństwo wynosi co najmniej 60%. Dział planowania zawiadamia kierowców   Kierowca śledzi na bieżąco sytuację pogodową Przygotuj się na spodziewane warunki meteorologiczne. 1. Śledź komunikaty KNMI / Rijkswaterstaat. 2. Wstrzymaj transport, jeśli to możliwe. 3. Sprawdź możliwość tymczasowego wstrzymania załadunku lub rozładunku
POMARAŃCZOWY – przygotuj się Istnieje duże ryzyko niebezpiecznych lub ekstremalnych zjawisk pogodowych o dużym nasileniu, mogących spowodować szkody, urazy lub zakłócenie porządku. Ich zasięg może być lokalny. Kod pomarańczowy wydawany jest z 24-godzinnym wyprzedzeniem, gdy ryzyko ekstremalnej pogody wynosi co najmniej 60%. Dział planowania rozważa zmianę planów   Kierowca rozważa postój   1. Omów z klientami i przewoźnikami (tymczasowe) wstrzymanie przewozu 2. W miarę możliwości dostosuj trasy przewozu, aby ominąć miejsce wystąpienia zjawisk. Unikaj krytycznych punktów, takich jak tunele i mosty w przypadku silnego wiatru. 3. Ocen sytuacje na drodze z przewoźnikami i kierowcami. 4. Śledź komunikaty KNMI / Rijkswaterstaat. W ciągu 12 godzin może zostać podany kod czerwony.
CZERWONY – działaj To alarm przestrzegający przed ekstremalna pogoda o dużym oddziaływaniu na ludność. Sytuacja pogodowa może spowodować szkody, urazy i niedogodności, które mogą skutkować dezorganizacja społeczeństwa. Zasięg zjawiska może być lokalny. Kod czerwony wydawany jest nie wcześniej niż 12 godzin przed wystąpieniem zjawiska. Kod ten może również oznaczać, ze ryzyko ekstremalnego zjawiska jest niewielkie, jednak może ono mieć poważne skutki dla bezpieczeństwa. Dział planowania usuwa kurs z planu   Kierowca decyduje się na postój w razie potrzeby i w miarę możliwości Bezpieczeństwo przede wszystkim: zalecamy wstrzymanie transportu w regionach objętych kodem czerwonym. Końcowa odpowiedzialność za bezpieczeństwo ponosi wykonawca. Poinformuj partnerów w łańcuchu logistycznym.

Zakaz ruchu pustych ciężarówek podczas alertu czerwonego na wybranych obszarach

W styczniu 2018 r. w centrum Holandii miały miejsce tak silne nawałnice, ze w określonych regionach wprowadzono kod czerwony. Zalecano niewyjeżdżanie w trasę pustymi samochodami ciężarowymi. W efekcie braku zastosowania się do zaleceń wiatr zepchnął z drogi 66 ciężarówek – pustych i załadowanych.

W rezultacie po konsultacjach z sektorem transportu minister nie zdecydował o wprowadzeniu ogólnego zakazu ruchu pustych ciężarówek w okresie obowiązywania KODU CZERWONEGO. KOD CZERWONY nie obowiązuje zwykle w całym kraju, ale na konkretnych obszarach. Powszechny zakaz ruchu (pustych) ciężarówek byłby zbyt surowy, a przy tym trudny do wyegzekwowania.

O środkach wprowadzanych w razie alertu pogodowego najtrudniej jest na czas poinformować zagranicznych kierowców poruszających się po holenderskich drogach. Tam, gdzie to możliwe, na elektronicznych tablicach nad autostradami mają być wyświetlane anglojęzyczne komunikaty.

Na podstawie: knmi.nl, ZMPD

Czytaj więcej:

Wypadki drogowe w Polsce i w Europie

Węgry: Obowiązkowe zaświadczenie o przeprowadzeniu badania technicznego.

Nowe zasady wyprzedzania w Belgii


Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.