Split payment w branży transportowej

Split payment w branży transportowej

Nowelizacja ustawy o VAT niesie ze sobą istotne zmiany, które będą miały ogromny wpływ na działalność przedsiębiorstw transportowych. Od 1 lipca 2018 roku zostanie wprowadzony split payment, tj. mechanizm podzielonej płatności, na mocy którego wpłaty będą dokonywane na dwa osobne rachunki bankowe. Jakie skutki przyniosą te zmiany?

 

Co to jest split payment?

Split payment to inaczej mechanizm podzielonej płatności, który umożliwia płacącemu/kupującemu wybór metody uregulowania należności za fakturę. Decyduje on, czy całość (kwotę brutto) przekazać na konto rozliczeniowe sprzedawcy, czy podzielić płatność (zastosować split payment), czyli kwotę VAT wpłacić na specjalny rachunek VAT sprzedawcy, a kwotę netto na tradycyjny rachunek rozliczeniowy tego samego sprzedawcy.

 

Od kiedy będzie wprowadzony split payment?

Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 lipca 2018. Należy jednak podkreślić, że decyzja o zastosowaniu split payment jest na razie dobrowolna! 

 

Zasady split payment

Przy płatności split payment obowiązuje kilka zasad:

 1. Inicjatywa w zakresie zastosowania mechanizmu należy zawsze do nabywcy towaru/usługi
 2. Split payment może być stosowany wybiórczo – rozliczenie w podzielonej płatności nie musi dotyczyć każdej faktury i transakcji z określonym dostawcą
 3. Przepisy dotyczące split paymentu nie przewidują możliwości zapłaty w innych formach niż przelew (np. zapłaty gotówkowej czy kartą płatniczą).
 4. Środki zgromadzone na rachunku VAT będą mogły być wykorzystane tylko do przelewu na inny rachunek VAT – tzw. zamrożenie środków
 5. W przypadku kumulowania środków zgromadzonych na rachunku VAT podatnik będzie miał prawo wystąpienia z wnioskiem (pisemnym, uzasadnionym) o dokonanie przelewu środków zgromadzonych na rachunku VAT na jego rachunek bankowy prowadzony dla celów działalności gospodarczej. Wniosek zostanie rozpatrzony przez Urząd Skarbowy w terminie 60 dni.

 

Jak działa konto VAT?

Jak poprawnie opisać przelew?

Zapłata z zastosowaniem split payment dokonywana jest w polskich złotówkach, przez użycie komunikatu przelewu (udostępnionego przez bank lub SKOK). W komunikacie przelewu należy podać:

 • kwotę podatku VAT,
 • kwotę brutto,
 • numer faktury, w związku z którą dokonywana jest płatność,
 • numer NIP dostawcy lub usługodawcy,
 • numer NIP nabywcy.

Co można wpłacać na rachunek VAT?

UWAGA! Na rachunek VAT można wpłacać wyłącznie:

 • kwoty podatku VAT,
 • środki z innego rachunku VAT,
 • różnicę w podatku VAT wynikającą z wystawienia faktury korygującej.

 

Natomiast z rachunku VAT można dokonać płatności wyłącznie w celu:

 • zapłaty kwoty podatku VAT na rachunek VAT sprzedawcy/dostawcy,
 • zwrotu podatku VAT wynikającego z faktury korygującej,
 • wpłaty podatku VAT lub odsetek za zwłokę na rachunek urzędu skarbowego,
 • wpłaty podatku z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT),
 • zapłaty podatku VAT z tytułu nabycia towarów/usług,
 • zwrotu nienależnie otrzymanej płatności na rachunek VAT podatnika, od którego otrzymano tę płatność,
 • przekazania kwoty na swój inny rachunek VAT prowadzony w tym samym banku,
 • przekazania kwoty podatku VAT na rachunek jednostki budżetowej.

 

Wniosek o przeniesienie środków z rachunku VAT na rachunek rozliczeniowy

We wniosku podatnik określał będzie wysokość środków zgromadzonych na rachunku VAT, jaka ma zostać przekazana.  Taki wniosek podlegał będzie weryfikacji przez naczelnika urzędu skarbowego, który w terminie 60 dni od otrzymania wniosku, w drodze postanowienia, będzie mógł wyrazić zgodę na inne przeznaczenie środków i wskazać ostateczną wysokość środków zgromadzonych na rachunku VAT, które będą mogły mieć inne przeznaczenie.

UWAGA! Może nastąpić odmowa przeniesienia środków, gdy:

 • podatnik posiada zaległości podatkowe – w wysokości odpowiadającej zaległości podatkowej w podatku wraz z odsetkami za zwłokę, istniejącej na dzień wydania decyzji,
 • zachodzi uzasadniona obawa, że zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku nie zostanie wykonane, ponieważ:

– podatnik trwale nie uiszcza wymagalnych zobowiązań z tytułu podatku

– podatnik dokonuje zbywania majątku, co może utrudnić lub udaremnić egzekucję zobowiązań z tytułu podatku:

 1. wystąpi zaległość podatkowa w podatku
 2. zostanie ustalone dodatkowe zobowiązanie podatkowe.
 3. inne niewyjaśnione sprawy w Urzędzie Skarbowym, które mogą prowadzić do wyrejestrowania

 

Korzyści ze stosowania split payment

Decyzja o podzielonej płatności może przynieść korzyści w przypadku obrotu towarami wrażliwymi w postaci zwolnienia z solidarnej odpowiedzialności (art. 105a).

 

Jak obliczyć podatek do zapłaty?

 

S = Z × r × (n/360)

 

S – kwota, o którą obniża się kwotę zapłaty zobowiązania podatkowego z tytułu podatku

Z – kwota zobowiązania podatkowego z tytułu podatku wynikającą z deklaracji podatkowej przed obniżeniem tego zobowiązania

r – stopa referencyjna Narodowego Banku Polskiego obowiązującą na dwa dni robocze przed dniem zapłaty podatku

n – liczba dni od faktycznego terminu zapłaty podatku, z wyłączeniem tego dnia, do terminu określonego dla zapłaty podatku, włącznie z tym dniem

 

Przykładowo, z wyliczeń wynika, że w przypadku zapłaty podatku 10 dni wcześniej w wysokości np. 500 000,- zł korzyść wynosi 208 zł , co nie wydaje się opłacalne.

 

Split payment – zagrożenia dla firmy

Wprowadzenie split payment niesie ze sobą zagrożenia dla firm transportowych. W przypadku, gdy występują zaległości podatkowe, może dojść do zablokowania środków. Jeśli przedsiębiorstwo ma jakiekolwiek zaległości lub niewyjaśnione sprawy  w urzędach, powinno mieć się na baczności. Nawet przedsiębiorcy nieświadomi zaległości w płatnościach mogą spotkać się z sytuacją, że z rachunku zostanie ściągnięta kwota zaległości/obciążeń/odsetek lub rachunek zostanie zablokowany.

Należy też pamiętać, że split payment obowiązuje tylko dla płatności w złotówkach, co może spowodować kombinacje w obrocie walutowym.

Szacunkowo przewiduje się, że split payment może mieć wpływ na płynność finansową 5-15% przedsiębiorstw transportowych. Jak temu zaradzić? Kluczowe jest prowadzenie rozmów z klientami i pozyskanie informacji o planach opłacania faktur. Podzielona płatność jest korzystna dla klienta w przypadku płacenia za towary wrażliwe, takie jak paliwo, sprzęt elektroniczny, wyroby z metali, na których cenę ma wpływ wiele czynników. W przypadku sprzedaży takich towarów negocjacje w sprawie płacenia na jeden rachunek mogą okazać się skomplikowane.

 

Jak będzie działał split payment w praktyce dowiemy się już niebawem. Początkowo z pewnością pojawią się komplikacje wynikające przede wszystkim z niezrozumienia zasad działania systemu. O zmianach i nowych ustaleniach związanych z tym zagadnieniem będziemy informować na bieżąco.

 

Na podstawie: poradnikprzedsiebiorcy.pl, bezprawnik.pl, podatki.gazetaprawna.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*


Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.