Brexit bez umowy – wytyczne dla przewoźników cz.1

Brexit coraz bliżej, a to oznacza kontrole na granicach i zmiany wytycznych dla transportujących ładunki na teren Wielkiej Brytanii. Dowiedz się, jakich dokumentów będą potrzebowali przewoźnicy i kierowcy zawodowi podróżujący pomiędzy Wielką Brytanią a Europą Kontynentalną.

Licencje i pozwolenia dla przewoźników brytyjskich

Przewoźnicy brytyjscy, wykonujący przewozy międzynarodowe będą zobowiązani do posiadania następujących dokumentów:

  1. Prawo jazdy

Unia Europejska wyraziła zgodę, aby w okresie przejściowym przewoźnicy mogli nadal korzystać z ważnego prawa jady. Wymóg obecnie obowiązuje do 31 grudnia 2019, jednak ma zostać przedłużony do 31 lipca 2020.

Przewoźnicy posiadający wspólnotowe prawo jazdy będą mogli nadal korzystać z niego podczas okresu przejściowego. Przewoźnicy wnioskujący o takie prawo jazdy lub je przedłużający po brexicie bez umowy otrzymają brytyjskie prawo jazdy uprawniające do poruszania się po terenie Unii Europejskiej.

UWAGA! Wspomniane prawo jazdy nie będzie ważne w przypadku międzynarodowych kursów z UE do krajów spoza UE i EOG.

Wspólnotowego prawa jazdy NIE MUSZĄ posiadać operatorzy z Wielkiej Brytanii przewożący własne towary lub posiadający pojazdy o masie poniżej 3,5 t.

2. Pozwolenia ECMT

Przewoźnicy mogą wymagać pozwolenia ECMT jeśli:

– chcą przejechać przez UE do krajów spoza wspólnoty, np. Szwajcarię

– zamierzają wykonać trzy przewozy towarów typu „cross-trade” (z jednego kraju do innego) podczas jednego wyjazdu do Unii Europejskiej

Pozwolenia ECMT są ważne tylko wtedy, gdy towarzyszą im:

– dziennik ECMT (wydawany wraz z pozwoleniami)

– certyfikaty zgodności i przydatności do ruchu drogowego dotyczące eksploatowanego pojazdu

3. Tablice i dokumenty rejestracyjne naczepy

Przed wyjazdem za granicę naczepy komercyjne powyżej 750 kg i niekomercyjne powyżej 3500 kg muszą być zarejestrowane w DVLA

Posiadacz naczepy będzie musiał pilnować, aby:

– znalazły się na niej tablice rejestracyjne

– kierowca miał na pokładzie dowód rejestracyjny naczepy DVLA

Na przejazdy między Wielką Brytanią i Irlandią nie jest wymagana rejestracja.

4. Dokumenty pojazdu

Podczas wyjazdu kierowca musi mieć ze sobą następujące dokumenty:

– kartę pojazdu (V5C)4 lub świadectwo wynajmu pojazdu (VE103)5 pozwalające na korzystanie z pojazdu wynajętego lub w leasingu;

– naklejkę z symbolem GB przyklejoną z tyłu samochodu i naczepy, nawet jeśli na tablicach rejestracyjnych znajduje się identyfikator Wielkiej Brytanii;

– zieloną kartę ubezpieczenia komunikacyjnego

5. Zielona Karta

Zielona karta to międzynarodowy certyfikat poświadczający wykupienie ubezpieczenia

komunikacyjnego akceptowany w 48 krajach uczestniczących w programie zielonej karty6.

Istnieje wymóg posiadania wielu zielonych kart:

–  jeśli przewoźnicy komercyjni z ubezpieczoną flotą będą potrzebowali zielonej karty dla każdego pojazdu;

– w przypadku posiadania naczepy do pojazdu:

przewoźnicy będą potrzebowali zielonej karty dla pojazdu ciągnącego i osobnej zielonej karty

dla naczepy (w niektórych krajach konieczne jest także osobne ubezpieczenie naczepy);

– w przypadku posiadania dwóch polis ubezpieczeniowych na okres przejazdu (np.

jeśli podczas podróży polisa ubezpieczeniowa zostanie przedłużona).

Przewoźnicy powinni dopilnować przekazania im przez firmę ubezpieczeniową zielonych kart dla

wszystkich pojazdów komercyjnych wjeżdżających do UE, wyjeżdżających z niej lub przejeżdżających przez nią.

O ile nie pojawią się inne informacje, kierowcy będą musieli mieć na pokładzie zieloną kartę dla pojazdu i naczepy podczas jazdy na terenie UE, jeśli Wielka Brytania opuści Unię Europejską bez umowy.

Licencje i pozwolenia dla przewoźników unijnych

Operatorzy z Unii Europejskiej muszą otrzymać licencję w kraju, w którym znajduje się ich siedziba, i zawsze mieć na pokładzie wspólnotowe prawo jazdy.

Operatorzy z Unii Europejskiej ze wspólnotowym prawem jazdy nadal mogą wwozić towary do Wielkiej Brytanii, wywozić je z tego kraju lub przejeżdżać z nimi przez ten kraj w przypadku opuszczenia Unii bez umowy, o ile nie pojawią się inne informacje.

Operatorzy z Unii Europejskiej wjeżdżający pojazdami komercyjnymi do Wielkiej Brytanii, wyjeżdżający z niej i przejeżdżający przez nią będą musieli mieć na pokładzie dowód ubezpieczenia. Zielona karta lub inny dowód ubezpieczenia komunikacyjnego będzie uznawana/-y w Wielkiej Brytanii.

Operatorzy z Unii Europejskiej mogą realizować przewozy kabotażowe w Wielkiej Brytanii na podstawie bieżących limitów UE, o ile nie pojawią się inne zalecenia.

Jakie dokumenty powinny znaleźć się w kabinie kierowcy podróżującego z Wielkiej Brytanii do UE?

Certyfikat kompetencji zawodowych kierowców (Driver Certificate of Professional Competence, CPC)

Kierowcy z bieżącym brytyjskim CPC pracujący dla przewoźników w Wielkiej Brytanii nie muszą podejmować żadnych dodatkowych działań na wypadek wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii bez umowy.

CPC brytyjskie będzie nadal ważne dla kierowców podczas wszystkich przejazdów, do których są upoważnieni operatorzy z Wielkiej Brytanii, na podstawie uzgodnień przejściowych uzgodnionych z UE lub pozwoleń ECMT.

Karta kwalifikacji kierowcy

Kierowcy poruszający się po UE muszą mieć na pokładzie kartę kwalifikacji kierowcy CPC. Kierowcy brytyjscy pracujący dla operatorów brytyjskich i przewożący własne towary lub z pojazdami poniżej 3,5 t (w tym furgonetkami) nie muszą do celów zawodowych posiadać CPC dla kierowców.

Działania powinni podjąć kierowcy z Wielkiej Brytanii pracujący lub planujący pracę w firmie w Unii Europejskiej (np. kierowca brytyjski pracujący dla przewoźników we Francji lub Irlandii). Jest to konieczne, ponieważ w przypadku brexitu bez umowy CPC wystawione w Wielkiej Brytanii nie będą już uznawane za ważną kwalifikację przez pracodawców w UE.

Z tego względu kierowcy z Wielkiej Brytanii pracujący lub chcący pracować w firmach w UE powinni wymienić swoje CPC dla kierowców brytyjskich na CPC dla kierowców w UE przed wyjściem Wielkiej Brytanii ze Wspólnoty. Aby wymienić CPC dla kierowców brytyjskich, należy w odpowiednim organie kraju unijnego lub EOG złożyć wniosek.

Brytyjskie prawo jazdy

Kierowcy muszą dysponować prawem jazdy odpowiedniej kategorii na dany pojazd. Na podanej stronie internetowej mogą sprawdzić, czy na prawie jazdy mają właściwe kategorie.

Międzynarodowe prawo jazdy

W 24 krajach UE spośród 27 będzie uznawane brytyjskie prawo jazdy ze zdjęciem i nie będzie konieczne posiadanie międzynarodowego prawa jazdy (IDP).

W pozostałych trzech krajach oprócz prawa jazdy ze zdjęciem kierowca będzie musiał mieć:

– IDP 1968 do jazdy we Francji i Włoszech;

– IDP 1949 do jazdy na Cyprze.

Kierowcy niemający prawa jazdy ze zdjęciem mogą wymagać dodatkowych IDP. Ci, którzy dysponują już IDP, powinni przed wyjazdem sprawdzić, czy są one nadal ważne. W przypadku niektórych krajów IDP 1926 i 1949 prawdopodobnie będą musiały być wymienione na IDP 1968. Każde pozwolenie jest także ważne na inny okres czasu.

Rodzaj wymaganego IDP można sprawdzić na stronie www.gov.uk/dft/idp

Kierowcy mogą zakupić IDP bezpośrednio na poczcie w Wielkiej Brytanii.

Wykresy z tachografu lub cyfrowe inteligentne karty kierowców

Kierowcy pojazdów powyżej 3,5 ton podczas kursów międzynarodowych mają obowiązek dalszego przestrzegania obowiązujących w Unii zasad dotyczących liczby godzin pracy i stosowania tachografu.

Muszą być w stanie przedstawić wykresy z tachografu i wszystkie wymagane prawnie rejestry sporządzane ręcznie za dany dzień i poprzednie 28 dni kalendarzowych.

Muszą też być w stanie przedstawić cyfrową inteligentną kartę kierowcy, jeśli taką dysponują.

Paszporty i wizy

Po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej bez umowy konieczne może okazać się uprzednie przedłużenie paszportu brytyjskiego w przypadku podróży. Paszport kierowców w dniu podróży będzie musiał być ważny przez co najmniej 6 kolejnych miesięcy, jeśli chcą podróżować do krajów w Europie (nie dotyczy Irlandii).

Każdy dodatkowy miesiąc w paszportach kierowcy sprzed ponad 10 lat może nie zostać wliczony w niezbędny okres 6 miesięcy. Jeśli bieżący paszport przedłużono przed upłynięciem terminu ważności poprzedniego paszportu, w jego dacie ważności prawdopodobnie uwzględniono dodatkowe miesiące.

Przydatność paszportu do celów podróży można sprawdzić na stronie: www.gov.uk/check-apassport-for-travel-to-europe

Kierowcom firm transportowych na krótkie wyjazdy do Unii Europejskiej nie będą potrzebne wizy. Pobyt kierowcy może wynosić do 90 dni w okresie 180-dniowym.

Obowiązki na granicy podczas przewozu towarów

Do obowiązków przedsiębiorcy należy przygotowanie dokumentów celnych i uzyskanie właściwych dokumentów dla przewoźnika i kierowcy. Można to zrobić bezpośrednio lub przez firmę logistyczną. Większość przedsiębiorców skorzysta z usług agencji celnej i/lub firmy logistycznej.

Dalsze informacje o danych, które muszą być przekazywane przez przedsiębiorców do celów odprawy celnej, oraz same procedury wwozu i wywozu można znaleźć na stronie GOV.UK.

Odpowiedzialność za dopełnienie formalności celnych spoczywa na przedsiębiorcach, jednak przewoźnik musi dopilnować, aby kierowca otrzymał wszystkie niezbędne dokumenty celne oraz inne dokumenty, które muszą znajdować się w pojeździe na czas całego przejazdu.

Przewoźnik musi poinformować kierowcę, jakie dokumenty będzie musiał okazać we wszystkich kluczowych punktach tranzytowych (urzędach celnych, podczas inspekcji drogowych przed wyjazdem w celu udowodnienia gotowości do przekroczenia granicy, portach lub terminalach kolejowych). Aby usprawnić czynności, kierowca musi mieć jasność co do rodzaju wymaganych dokumentów, a także miejsc, terminów i sposobów ich okazywania i sprawdzania.

Kierowcy nie powinni podejmować prób przekroczenia granicy UE z Wielką Brytanią w żadnym z kierunków bez wszystkich wymaganych dokumentów celnych dla wszystkich przewożonych ładunków.

Więcej informacji znajdziecie w poradniku brytyjskiego Rządu, dla kierowców i przewoźników, który dostępny jest tutaj.

W części drugiej przyjrzymy się bliżej zasadom przewozu towarów do i z Wielkiej Brytanii.

Czytaj więcej o Brexicie:

Jak przygotować się na Brexit [aktualizacja]

Dostęp do rynku transportowego UE przedłużony do końca lipca 2020 r.

Co nowego w sprawie Brexitu? [AKTUALIZACJA]

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*


Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.