SENT – obowiązek geolokalizacji środka transportu

SENT - obowiązek geolokalizacji środka transportu od 1 października 2018

W ubiegłym miesiącu informowaliśmy o zmianach w ustawie o systemie SENT. Będą kolejne zmiany. Do systemu monitorowania przewozu towarów wrażliwych zostanie wprowadzony obowiązek geolokalizacji środka transportu.

SENT – obowiązek geolokalizacji środka transportu

Ustawodawca nałożył na przewoźników obowiązek przekazywania danych geolokalizacyjnych środków transportu przewożących towary objęte ustawą, co wiąże się z koniecznością wyposażenia środka transportu w odpowiednie urządzenie tj. lokalizator geolokalizacyjny. Wejście w życie nowych przepisów nastąpiło 1 października 2018.

Przewoźnik, w trakcie całej trasy przewozu towaru objętego zgłoszeniem, będzie zobowiązany zapewnić przekazywanie aktualnych danych geolokalizacyjnych środka transportu objętego tym zgłoszeniem, na całej trasie przewozu towarów wrażliwych na terytorium Polski. Numer lokalizatora lub zewnętrznego systemu lokalizacji musi zostać wprowadzony do rejestru SENT.

Czym jest geolokalizator?

Lokalizatorem może być:

 • dowolne urządzenie wykorzystujące technologie pozycjonowania satelitarnego i transmisji danych (np. smartphone czy tablet), na którym zainstalowano oprogramowanie udostępnione przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, służące do monitorowania trasy przewozu towaru,
 • zewnętrzny system lokalizacji, tj. system lokalizacji używany przez przewoźnika wykorzystującego technologie pozycjonowania satelitarnego i transmisji danych, za pomocą zainstalowanego w pojeździe urządzenia potocznie zwane „GPS”

Jakie dane należy podać?

Wymagane dane lokalizacyjne to:

 • współrzędne geograficzne położenia środka transportu,
 • prędkość środka transportu,
 • data i godzina pozyskania współrzędnych,
 • azymut środka transportu,
 • błąd przekazywania danych satelitarnych
 • numer lokalizatora albo numer zewnętrznego systemu lokalizacji.

Kiedy należy wyłączyć lokalizator?

Obowiązkiem kierującego pojazdem będzie uruchomienie lokalizatora (przed rozpoczęciem przewozu towaru w Polsce lub z chwilą wjazdu do Polski) oraz wyłączenie lokalizatora po zakończeniu przewozu na terytorium Polski. W przypadku stwierdzenia przez kierującego pojazdem nieprawidłowości w funkcjonowaniu lokalizatora przez dłużej niż godzinę, konieczne będzie zatrzymanie pojazdu na najbliższym parkingu lub w zatoce postojowej.

Dalsze wykonywanie przewozu będzie możliwe dopiero po:

 • naprawieniu lokalizatora lub zewnętrznego systemu lokalizacji;
 • przeładunku towaru na pojazd wyposażony w sprawne urządzenie lokalizujące;
 • wyposażeniu pojazdu w sprawny lokalizator;
 • nałożeniu zamknięć urzędowych na pojazd lub towar albo zarządzeniu konwoju.

 

Dotkliwe kary za niedopełnienie obowiązku

Niedopełnienie obowiązku przewoźnika w zakresie przekazywania danych zagrożone jest karą pieniężną w wysokości 10 000 zł. Organ odstąpi od nałożenia kary, jeżeli nieprzekazywanie danych było spowodowane niedostępnością rejestru. Za nieaktywowanie lokalizatora lub za wykonywanie przewozu z niesprawnym lokalizatorem na kierowcę zostanie nałożona kara w wysokości od 5.000 do 7.500 zł. Wprowadzone nowelizacją do ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów, nowe kary wobec przewoźników i kierowców nie będą nakładane w okresie przejściowym tj. od 1.10.2018 r do 31.12.2018 r.

Nowe kary będą stosowane od dnia 1 stycznia 2019 r.

 

Na podstawie: koben.pl
2 Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.