Podział kontenerów morskich

PODZIAŁ  KONTENERÓW
Ze względu na przeznaczenie i rozwiązania konstrukcyjne rozróżniamy kontenery:

 • kontener uniwersalny ogólnego przeznaczenia general purpose container
 • kontener z otwartym dachem open top / hard top container
 • kontener o bokach otwartych open sided container
 • kontener z otwartym dachem i bokiem flat rack container
 • kontener platforma platform container
 • kontener cysterna tank container
 • kontener do ładunków masowych bulk container
 • kontener do ładunków stałych luzem dry bulk container
 • kontener z wentylacją ventilated container
 • kontener chłodniczy refrigerated container
 • kontener izotermiczny insulated container
 • kontener ogrzewany heated container
 • kontener termiczny thermal container
 • kontener termiczny mechanicznie chłodzony mechanically refrigerated container

KONTENER UNIWERSALNY OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA (GENERAL PURPOSE CONTAINER)

Stalową konstrukcję kontenera stanowi podstawa i słupki narożne. Ramę buduje się wzdłuż belek nośnych, belek i dźwigarów poprzecznych. Podłoga kontenera przejmująca masę ładunku musi ponadto wytrzymać manewrującą układarkę z towarem. na podłodze i ścianach wewnętrznych kontenera znajdują się uchwyty do mocowania ładunku. Najmocniejszą częścią kontenera są słupki narożne z dolnymi i górnymi narożami zaczepowymi, które służą do mocowania, podnoszenia i stawiania kontenera. Podwójne drzwi montowane są na zawiasach przyspawanych do narożnych słupków. Drzwi są wodoszczelne, zamykane na 2-4 zamki z otworami do kłódek i plomb. Dach jest najsłabszą częścią kontenera i nie wolno nań nic ładować.

Kontenery uniwersalne przeznaczone są do przewozu wszystkich ładunków drobnicowych. Po dokonaniu czasowych lub prowizorycznych “modyfikacji” mogą być również wykorzystywane do transportu ładunków luzem, zarówno sypkich, jak i ciekłych. Ładunku sypkie przewozi się w jednym big begu ładowanym pneumatycznie i wypełniającym wnętrze kontenera. Do wyładunku potrzebne jest urządzenie pneumatyczne lub naczepa kontenerowa wywrotka. Neutralne ciecze przewozi się przy użyciu tzw. flexitanków, co niejednokrotnie jest tańsze od transportu w kontenerach cysternach.

Tara kontenera 20ft waha się od 1,8 do 2,5t. Średnia ładowność wynosi 21,8t. Buduje się również kontenery o podwyższonej ładowności, np. 27t. w przypadku kontenerów 40ft tara jest silnie zróżnicowana w zależności od serii kontenera. Średnio można przyjąć ok. 3,9 ton. Ładowność wynosi ok. 26t. Często spotykanym błędem wśród mało doświadczonych załadowców jest mechaniczne przyjmowanie podwojonej ładowności w ślad za podwojoną kubaturą kontenera 40ft w stosunku do 20ft !

UWAGA: w praktyce wagę towaru, którą można załadować do kontenera, ogranicza nie tylko jego ładowność, ale również przepisy drogowe i kolejowe oraz rodzaj używanego taboru. Przyjmując określony tonaż do załadunku należy pamiętać zarówno o limitach w krajach wysyłki i przeznaczenia oraz tranzytu.

Występują także kontenery 40ft o podwyższonej wysokości która wynosi 9ft 6in (2895 mm) tzw. High Cube. w rezultacie uzyskano dodatkowo ok. 10m3 kubatury ładownej. Kontener ten przeznaczony jest specjalnie do przewozu ładunków lekkich, przestrzennych i o  podwyższonej wysokości, uniemożliwiającej załadunek do standardowego kontenera.

Tara i dopuszczalna ładowność kontenerów 40ft HC nie odbiega istotnie od kontenerów uniwersalnych 40ft.


KONTENER Z OTWARTYM DACHEM (OPEN TOP / HARD TOP CONTAINER)

Kontenery open top przeznaczone są głównie do przewozu ładunków: przekraczających wysokość kontenera standardowego, ładowanych od góry (np. dźwigiem) lub których nie można załadować do standardowego kontenera przez drzwi ze względów manipulacyjnych. Konstrukcja kontenera daje możliwość załadunku z wykorzystaniem całego światła otworu dachu i drzwi. Podłoga i ściany kontenera posiadają uchwyty mocujące. Dopuszczalne obciążenie podłogi kontenera przy użyciu wózków widłowych niejednokrotnie przekracza o 33% wymagania ISO.

Dach kontenera okrywany jest wodoszczelną plandeką wyposażoną w linkę z zamknięciem celnym. w przypadku kontenerów hard top dach jest stalowy (ok. 450 kg) a otwór drzwiowy ma demontowaną górną belkę. na czas transportu ładunków przewyższających wysokość kontenera, można go umieścić pionowo we wnętrzu kontenera (powoduje to jednak zmniejszenie szerokości ładownej).

Zarówno kontenery open top jak i hard top należą do sprzętu specjalistyczego. Należy je zazwyczaj specjalnie zamawiać i liczyć się ze znacznie droższym frachtem od kontenera standardowego.
Kontenery open top coraz częściej wykorzystywane są do transportu towarów sypkich. Ładunek zasypuje się z góry, a do grawitacyjnego wyładunku używa się naczep kontenerowych wywrotek.

KONTENER Z OTWARTYM DACHEM i BOKIEM (FLAT RACK CONTAINER)

Kontenery flaty przystosowane są do przewozu ładunków, których wymiary uniemożliwiają wykorzystanie kontenerów uniwersalnych i open topów. Silna konstrukcja podłogi oraz sztywno osadzone ściany czołowe umożliwiają mocowanie, zabezpieczanie i piętrzenie towaru. Podłoga kontenera i belki wzdłużne mają liczne uchwyty mocujące. Kontenery na zamówienie mogą być wyposażone w kłonice, które z jednej strony limitują szerokość ładunku do wymiaru kontenera, z drugiej ułatwiają mocowanie.

Kontenery flaty mają stosunkowo grubą podłogę. Jej wysokość w przypadku kontenera 20ft wynosi ok. 30cm, a dla 40ft – ok. 60cm. w transporcie drogowym wysokość należy do parametrów szczególnie ograniczających przewóz gabarytowych elementów. Z tego powodu niejednokrotnie taniej i łatwiej dostarczyć taki ładunek do portu transportem konwencjonalnym i tam dopiero przeprowadzić konteneryzację.


KONTENER CYSTERNA (TANK CONTAINER)

Kontenery zbiornikowe przeznaczone są do transportu płynnych chemikaliów lub cieczy pitnych. Zbiornik z całym oprzyrządowaniem umieszczony jest w ramie uniwersalnego kontenera 20ft. Jego konstrukcja odpowiada wymogom IMDG. Do transportu artykułów spożywczych używa się jedynie specjalnych kontenerów oznakowanych “Potable Liquids only”. Kontenery napełnia się zaz wyczaj w min 80%, by zapobiec niebezpiecznym, gwałtownym falowaniom cieczy podczas transportu. Maks. napełnianie sięga 95% z powodu rozszerzalności cieplnej. Pojemność tanków wynosi ok. 20,000 litrów. Ilość ładowanego towaru zależy od jego ciężaru właściwego, rezerwy ekspansyjnej zbiornika, tary kontenera i przepisów drogowych.


KONTENER CHŁODNICZY (REFRIGERATED CONTAINER)

Kontenery chłodnicze służą do transportu ładunków wymagających stałej temperatury. Ściany mają konstrukcję przekładową wypełnioną pianką poliuretanową. Podłoga wykonana jest z aluminiowych T-gratingów spełniających funkcję kanałów powietrznych. Jednostka chłodząca podtrzymuje automatycznie stałą temperaturę w przedziale ok. +25°C – -25°C tak długo, jak różnica pomiędzy temperaturą zewnętrzną i zadaną nie przewyższy dla grzania 42°C, chłodzenia 65°C. Układając towar w kontenerze należy pamiętać o  pozostawieniu na górze ok. 75 mm szczeliny powietrznej.


KONTENER PLATFORMA (PLATFORM CONTAINER)

Przeznaczone są do przewozu ładunków ciężkich i gabarytowych. Ładowność kontenerów platform 40ft wynosi ok. 40 ton i znacznie przewyższa inne rodzaje kontenerów. Wytrzymała podłoga umożliwia transport ładunków o dużych naciskach punktowych. Kontenery te używane są w relacjach port-port. Podobnie jak kontenery flaty, w kombinacji kilku mogą tworzyć na pokładzie lub w ładowni statku tween deck do transportu ładunków niekontenerowych. Kontenery platformy wyposażone są w uchwyty mocujące o podwyższonej wytrzymałości, znajdujące się na podłodze i belkach bocznych.

  Wybrane rodzaje kontenerów

źródło: spedcont.com.pl

2 Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*


Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.