Płaca minimalna w Portugalii w 2018 roku

Płaca minimalna w Portugalii w 2018 roku

Płaca minimalna w Europie to wciąż gorący temat. Pisaliśmy już o porozumieniu państw europejskich w tej sprawie, wysokości płacy w Austrii, Belgii, Francji, Niemczech. Dziś opowiemy o Portugalii. Czy wiecie, jaka obowiązuje płaca minimalna w Portugalii w 2018 roku?

Każda operacja transportowa będzie musiała zostać zgłoszona odpowiednim władzom, a przewoźnik obowiązany będzie wyznaczyć swojego przedstawiciela odpowiedzialnego za kontakt z organami kontrolnymi.

 

Kiedy przepisy delegowania pracowników będą miały zastosowanie?

Portugalskie przepisy regulujące płacę minimalną w sektorze transportu będą miały zastosowanie tylko i wyłącznie do operacji kabotażowych.

Nie będą obowiązywały dla:

  • Tranzytu,
  • Transportu międzynarodowego towarów,
  • Przewozu międzynarodowego osób.

 

Wysokość płacy minimalnej

Minimalne miesięczne wynagrodzenie w Portugalii w 2018 roku wynosi 580 euro.

Obowiązkowe dodatki do wynagrodzenia są następujące:

25% dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej lub zgodnie z obowiązującym układem zbiorowym,

dodatek za nadgodziny wypracowane w dni robocze, a mianowicie 25% za pierwszą godzinę i 37,5% za kolejne godziny, o ile w obowiązującym układzie zbiorowym nie wskazano innych kwot.

50% wzrostu za każdą godzinę pracy w cotygodniowym dniu odpoczynku (w niedzielę lub w inny dzień) chyba że inne dodatki zostały przyjęte w odpowiednim układzie zbiorowy.

 

Deklaracja oddelegowania

Pracodawcy zagraniczni delegujący swoich pracowników do pracy w Portugalii są zobligowani poinformować o tym właściwe organy w odniesieniu do danego sektora.

Pracodawca ma obowiązek przesłania oświadczenia do Urzędu do spraw Warunków Pracy (ACT), zawierającego następujące informacje:

  1. dane firmy delegującej;
  2. liczba delegowanych pracowników oraz ich dane osobowe;
  3. spodziewany czas trwania oraz daty rozpoczęcia i zakończenia oddelegowania;
  4. adres miejsca lub miejsc pracy
  5. charakter pracy pracownika oddelegowanego.

W celu wysłania oświadczenia można skorzystać z formularza dostępnego na stronie:

http://www.act.gov.pt/(pt-PT)/CentroInformacao/Formularios/Documents/Formulario_destacamento.doc

Oświadczenie należy przesłać pocztą elektroniczną na adres:destacamento@act.gov.pt

W przypadku transportu, jako miejsce pracy można wskazać pojazd, którym kierowca wykonuje transport.

 

Obowiązkowy przedstawiciel firmy w Portugalii

Pracodawca ma obowiązek wyznaczyć swojego przedstawiciela w Portugalii, który jest odpowiedzialny za współpracę z ACT – Urząd ds. Warunków pracy. Zgodnie ze stanowiskiem portugalskiej Inspekcji Pracy, reprezentantem przewoźnika może być sam delegowany kierowca, o ile będzie miał przy sobie wymagane prawem dokumenty i będzie je udostępniał portugalskim służbom kontrolnym na każde żądanie.

 

Wymagane dokumenty

Pracodawca musi przechowywać:

–  umowę o pracę,

– odcinki wypłaty,

– ewidencję czasu pracy pracownika wskazujące początek i koniec oraz łączny dzienny czas pracy,

– dowód wypłaty wynagrodzenia,

Wymienione powyżej dokumenty muszą być precyzyjne określone oraz dostępne w formie papierowej lub elektronicznej, przez cały okres oddelegowania pracownika na terytorium Portugalii. Wyżej wymienione dokumenty na żądanie ACT są przedstawiane w języku portugalskim lub z dołączonym uwierzytelnionym tłumaczeniem.

 

Okres przez jaki pracodawca musi przechowywać dokumenty

Pracodawca musi przedstawić powyższe dokumenty do 1 roku po zakończeniu okresu oddelegowania na wniosek ACT.

 

Na podstawie: koben.pl

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*


Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.