Nowe opłaty drogowe w Belgii

Nowe opłaty drogowe w Belgii

Zmiany, zmiany, zmiany… ile razy już o tym wspominaliśmy w ostatnim czasie? Po nowych ustaleniach wysokości płacy minimalnej w Austrii i szeregu innych nowelizacji mamy dla Was porcję informacji z Belgii. 1 stycznia 2018 wprowadzone zostały nowe opłaty drogowe w Belgii.

Belgia: Opłaty za ciągniki siodłowe do 3,5 t

Do listy pojazdów podlegających obowiązkowi uiszczania opłat za korzystanie z dróg płatnych w Belgii dołączono ciągniki siodłowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony (kategoria N1 z kodem nadwozia BC). Od 1 stycznia 2018 r. pojazdy te podlegają automatycznemu poborowi opłaty kilometrowej.

 

Zasady naliczania opłat drogowych

Małe ciągniki siodłowe przejeżdżając przez Belgię będą musiały być wyposażone w urządzenie elektronicznej rejestracji przejazdu (OBU). Opłata będzie naliczana za każdy przejechany kilometr w zależności od masy pojazdu, standardu emisji oraz użytkowanej drogi. W porównaniu z poprzednimi ustaleniami wprowadzone zostaną cztery zmiany:

  • zmiana stawek za przejazdy płatnymi drogami,
  • rozszerzenia sieci dróg płatnych,
  • wprowadzenie nowej kategorii pojazdów objętych obowiązkiem opłaty kilometrowej,
  • zmiana systemu kar.

 

Belgia: Nowe stawki

Uwaga kierowcy! Flandria i Bruksela wprowadzają dwie różne stawki opłat dla pojazdów Euro V i Euro VI. Szczegółowe dane znajdują się w poniższej tabeli.

WALONIA
FLANDRIA,BRUKSELA
autostrada brukselska
3,5-12 ton12-32 ton> 32 ton3,5-12 ton12-32 ton> 32 ton3,5-12 ton12-32 ton> 32 ton
Euro 00,1490,1990,2030,1490,1990,2040,1910,2680,297
Euro 10,1490,1990,2030,1490,1990,2040,1910,2680,297
Euro 20,1490,1990,2030,1490,1990,2040,1910,2680,297
Euro 30,1290,1790,1830,1280,1790,1830,1660,2420,272
Euro 40,0980,1480,1520,0970,1480,1520,1340,2110,24
Euro 50,0770,1270,1310,0850,1360,140,1210,1970,227
Euro 60,0770,1270,1310,0750,1260,130,1010,1770,207

 

Większa sieć dróg płatnych

Przy okazji pragniemy również poinformować, że na terenie Flandrii i Walonii opłatą kilometrową za przejazd objęto następujące odcinki dróg:

 

Flandria (dodatkowych 157 km dróg)

N14 od przecięcia z R16 (Lier) do skrzyżowania z E34 (Zoersel)

N35 od skrzyżowania z N43 (Deinze) do skrzyżowania z N37 (Tielt)

N35 od skrzyżowania z N50 (Pittem) do skrzyżowania z N330 (Avekapelle)

N42 od skrzyżowania z N8 do granicy z Walonią

N43 od skrzyżowania z R8 w Kortrijk do skrzyżowania łączącego R4 z Gandawą.

N73 od centrum Heppen (punkt początkowy N73) do skrzyżowania z N762 w Kinrooi.

 

Walonia (dodatkowe 4 km)

N5 od skrzyżowania z N5 (Couvin) do węzła „Ry Rzymu” (jest to pierwszy odcinek obwodnicy Couvin oddanej do użytku).

 

Wysokość kar

Od 1 stycznia 2018 zmianie uległ także system kar.  W miejsce dotychczasowej,  jednolitej grzywny w wysokości 1000 € za stwierdzone naruszenie, wprowadzono różne stawki grzywien w zależności od kategorii naruszenia.

 

Wysokości grzywien:

 

  kategoria A           –  1000 €

ingerencja w urządzenie systemu elektronicznej rejestracji przejazdu (z zamiarem oszustwa),

fałszowanie dokumentów pokładowych wymaganych do określenia maksymalnej dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu oraz jego normy emisji Euro (z zamiarem oszustwa).

 

    kategoria B           –  800 €

brak urządzenia elektroniczny system rejestracji przejazdów w odniesieniu do Belgii (OBU),

brak umowy o elektroniczny pobór opłat zawartej z jednym z akredytowanych usługodawców, dla danego pojazdu,

 

    kategoria C           –  500 €

elektroniczny system rejestracji przejazdów (OBU) nie został aktywowany,

elektronicznym systemem rejestrującym na pokładzie pojazdu jest OBU innego pojazdu,

korzystanie z sieci dróg pomimo rozwiązania umowy o świadczenie usług z usługodawcą,

korzystanie z sieci dróg z urządzeniem pokładowym, po tym jak udostępniony środek płatności stał się niewystarczalnym,

urządzenie OBU zgłasza problem lub wydaje się, że nie działa, a właściciel pojazdu nie kontaktuje się natychmiast z usługodawcą,

OBU zgłasza problem lub wydaje się, że nie działa, właściciel pojazdu natychmiast kontaktuje się z usługodawcą, ale nie stosuje się do otrzymanych od usługodawcy wskazówek.

 

    kategoria D        –  100 €

jakiekolwiek inne przestępstwo przeciwko systemowi elektronicznego poboru opłat, niewymienione powyżej.

 

Na podstawie: http://koben.pl/belgia-nowe-oplaty-drogowe-1-stycznia-2018-r/
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.