Nowe kary dla przewoźników w Unii Europejskiej

Nowe kary dla przewoźników w Unii Europejskiej

Komisja Europejska pracuje nad ujednoliceniem przepisów transportowych w Unii, między innymi w zakresie przewozów, proponując nowe wytyczne w zakresie kar dla przewoźników za poważne naruszenia. Już niedługo będą obowiązywały nowe kary dla przewoźników w Unii Europejskiej. Zmiany wywołują zaniepokojenie branży transportowej.

 

Wprowadzone zostało nowe rozporządzenie nr 2016/403, będące uzupełnieniem unijnego rozporządzenia nr 1071/2009 i miało zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2017. Uwzględnia ono obowiązujące kary wg nowej klasyfikacji poważnych naruszeń przepisów unijnych, prowadzące do utraty dobrej reputacji. Większość krajów członkowskich przystosowała się w terminie do unijnych wymagań. Polska jest jednym z państw, które najpóźniej zajęły się tematem, projekt zmian trafił do Sejmu dopiero w połowie kwietnia 2018 i obecnie jest w fazie legislacyjnej.

 

Ujednolicenie systemu kontroli naruszeń w Europie

Komisja Europejska i władze państw członkowskich dążą do ujednolicenia systemu kontroli naruszeń. Z założenia w Unii Europejskiej ma obowiązywać jeden system jasno wskazujący rangę naruszenia, jakiego mogą dopuścić się zarówno kierowcy, jak i zarządzający transportem oraz przewoźnicy. W unijnym rozporządzeniu 403/2016, wyróżniona została tzw. grupa niebezpiecznych naruszeń (NN). Po przekroczeniu pewnej liczby naruszeń, wynikającej z przelicznika wykrytych naruszeń względem ilości etatów, może to doprowadzić do wszczęcia procedury sprawdzenia dobrej reputacji przewoźnika, a w konsekwencji cofnięcie licencji na przewóz rzeczy.

 

Naruszenia narażające przewoźnika na utratę dobrej reputacji

Do naruszeń niebezpiecznych (NN) należą:

  1. Posługiwanie się przez kierowcę fałszywą kartą kierowcy
  2. Posługiwanie się przez kierowcę kartą kierowcy, która nie jest jego własną (uznawane za brak karty)
  3. Posługiwanie się kartą kierowcy, która została wydana na podstawie fałszywych oświadczeń lub sfałszowanych dokumentów ( uznawane za brak karty)
  4. Przekroczenie dziennego czasu pracy kierowcy wynoszącego 9h o 50% lub więcej, bez przerwy lub jakiegokolwiek odpoczynku trwającego co najmniej 4,5h
  5. Przekroczenie tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu o 25% lub więcej
  6. Przekroczenie maksymalnego całkowitego czasu prowadzenia pojazdu w ciągu 2 kolejnych tygodni o 25% lub więcej
  7. Korzystanie z nielegalnego urządzenia, które może zmieniać zapisy tachografu
  8. Fałszowanie, ukrywanie, likwidowanie i niszczenie danych zarejestrowanych na wykresówkach lub przechowywanych i wczytanych z tachografu lub karty kierowcy
  9. Przekroczenie maksymalnej dopuszczalnej masy dla pojazdów kategorii N3 o ponad 20%
  10. Kierowanie pojazdem bez ważnego poświadczenia przeprowadzenia badania zdatności do ruchu drogowego wymaganego przez prawo UE.

 

Kontrola naruszeń w Polsce

Ujednolicenie systemu ma na celu umożliwienie spójnego tworzenia bazy danych przez organy kontrolne w ramach European Register of Road Transport Undertakings (ERRU), tj. systemu informatycznego, do którego będą wpisywane naruszenia. W Polsce odpowiednikiem ERRU jest KREPTD, tj. Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego.

Poza wytycznymi unijnymi w Polsce pozostawiono też część przepisów obowiązujących od 2012 roku, np. dotyczące zezwoleń na przejazd pojazdami nienormatywnymi. Zaliczają się do nich nie tylko kilkunastoosiowe, rozciągane, modułowo konfigurowane, lecz także zwykle plandeki, które z jakiegoś powodu poruszają się po drogach publicznych z przekroczonymi naciskami osi lub masy całkowitej.

 

Kary niezgodne z konstytucją RP?

Gdy weźmie się pod uwagę konstytucyjny zapis o równości wobec prawa oraz prawa do równego traktowania przez władze publiczne okaże się, że pojawiają się pewne niezgodności. Inną karę za przekroczenie masy pojazdu może otrzymać osoba wykonująca przewozy na tzw. potrzeby własne (np. duże przedsiębiorstwa budowlane) niż przewoźnik z licencją przewozową. Przewoźnikowi grozi 3 razy większa kara, co jest jawnie niesprawiedliwe. Jak wiemy nie jest to pierwszy przypadek niezgodności w polskich przepisach.

Nie wiadomo dokładnie kiedy przepisy zostaną wprowadzone. Projekt został przekazany do ostatecznych prac legislacyjnych.

 

Przeczytaj także o zmianach w ustawie o transporcie drogowym, mocowaniu ładunków i karach za nieprawidłowy odbiór 45h odpoczynku.

 

Na podstawie: Transport Manager, nr 2/2018

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*


Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.