[Koronawirus] Informacje dla spedytorów – aktualizacja 23 marca

koronovirus
44247922 - illustration of influenza virus h1n1. swine flu.

Informacje o korkach na granicach można zobaczyć tutaj: interaktywna mapa

Włochy – Aktualizacja 23 marca

22 marca wieczorem premier Włoch dekretem zawiesił wszystkie działania związane z produkcją przemysłową i handlową, za wyjątkiem działań wskazanych w załączniku 1 (kody ATECO – https://www.istat.it/it/archivio/17888). Postanowienia dekretu wchodzą w życie 23 i obowiązują do 3 kwietnia 2020 r.
To samo dotyczy regionów ze specjalnymi statutami oraz autonomicznych prowincji Trento i Bolzano, zgodnie z ich odpowiednimi statutami i odpowiednimi przepisami wykonawczymi.

W tej sytuacji sugerujemy, aby firma przewozowa/logistyczna skontaktowała się ze swoim klientem, który ma siedzibę we Włoszech, w celu sprawdzenia, czy załadunki i rozładunki towarów będą nadal możliwe.

Źródło:etrnsport.pl

RUMUNIA – AKTUALIZACJA 23 MARCA

Kierowcy pojazdów ciężarowych o masie przekraczającej 2,4 t,  którzy przyjeżdżają z lub przejeżdżają przez „obszary czerwone” lub „obszary żółte” nie podlegają kwarantannie ani izolacji, jeżeli na przejściu granicznym nie wykazują objawów związanych z zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2.
Kierowcy są zobowiązani na przejściu granicznym do posiadania na sobie i noszenia indywidualnych środków ochrony, takich jak maska na twarz, środek dezynfekujący, rękawiczki oraz do okazania dokumentów potwierdzających trasę podróży do miejsca docelowego .

Wszystkie osoby wjeżdżające do Rumunii będą musiały wypełnić formularz. Szablony tych formularzy są dostępne w języku rumuńskim i angielskim – obydwa tutaj 
Źródło: UNTRR

WIELKA BRYTANIA – AKTUALIZACJA 23 MARCA

Departament Transportu (DfT) wprowadził tymczasowe, ograniczone złagodzenie  
egzekwowania przepisów UE dotyczących godzin pracy kierowców  w Anglii, Szkocji i Walii. Wprowadzono także tymczasowe i ograniczone złagodzenie egzekwowania przepisów dotyczących godzin pracy kierowców w Wielkiej Brytanii w Anglii, Szkocji i Walii.
Dotyczy to tych, którzy podejmują drogowy przewóz rzeczy we wszystkich sektorach, od godz. 00.01 w poniedziałek 23 marca do 23.59 we wtorek 21 kwietnia (kontynuacja odpoczynku po 5 kwietnia podlega przeglądowi).
Złagodzono zasady poprzez:
a) Zastąpienie dziennego unijnego limitu jazdy na 9 godzin jednym z 11 godzin.
b) Zmniejszenie dziennego zapotrzebowania na odpoczynek z 11 do 9 godzin.
c) Zniesienie tygodniowego (56 godzin) i dwutygodniowego limitu jazdy (90 godzin) odpowiednio do 60 i 96 godzin.
d) Odroczenie wymogu rozpoczęcia tygodniowego okresu odpoczynku po sześciodniowych 24 godzinach, po siedmiu 24-godzinnych okresach; chociaż w ciągu dwóch tygodni nadal będą wymagane dwa regularne tygodniowe okresy odpoczynku lub regularny i skrócony tygodniowy okres odpoczynku.
e) Dzienne przerwy 45-minutowe po 4,5 godzinach jazdy zastąpiono wymienionymi przerwami 45 minut po 5,5 godzinach jazdy.
Kierowcy nie mogą jednocześnie korzystać z zasad „a” i „d”. Ma to na celu zapewnienie kierowcom odpowiedniego odpoczynku. Informacje DfT tutaj 
Od poniedziałku 23 marca wszystkie systemy opłat dla użytkowników dróg w stolicy zostaną tymczasowo zawieszone do odwołania. Obejmuje to opłatę za zator, centralny londyński ULEZ i ogólnodostępną LEZ.
Źródło: FTA

FRANCJA – AKTUALIZACJA 23 MARCA

Zmieniono zasady dotyczące czasu jazdy. 
Dopuszczalny dzienny czas jazdy wydłużono do 10 godzin lub 11 godzin dwa razy w tygodniu. 
Tygodniowy czas jazdy wydłużono do 60 godzin. Łączny czas prowadzenia pojazdu w ciągu 2 kolejnych tygodni nie może przekroczyć 102 godzin pod warunkiem, że spełnione są zasady dotyczące czasu pracy oraz obowiązkowych odpoczynków. Zmiany będą obowiązywać przez 30 dni. Dotyczą transportu krajowego oraz międzynarodowego. 
Dekret dostępny jest tutaj
 
We Francji dozwolona jest załoga dwóch kierowców w kabinie (ale nie załoga trzyosobowa), o ile zachowana jest minimalna odległość 1 metra. Tak wynika z dekretu opublikowanego 20 marca 
oraz oficjalnej informacji potwierdzonej przez stowarzyszenia członkowskie IRU we Francji (FNTR i AFTRI)

DANIA – AKTUALIZACJA 23MARCA

Tymczasowe zwolnienie dla tygodniowego odpoczynku kierowców zostało przedłużone o kolejne 20 dni i dlatego będzie obowiązywać do 11 kwietnia (włącznie).

ŁOTWA – AKTUALIZACJA 23 MARCA

Wszystkie osoby wjeżdżające na Łotwę muszą wypełnić specjalne formularze. Ten wymóg dotyczy także kierowców towarowych (w tym cudzoziemców przejeżdżających przez Łotwę).
Formularz stanowi zobowiązanie do nie odwiedzania miejsc publicznych, ale nie dotyczące parkowania i stacji tankowania.
Formularz jest dostępny w języku łotewskimrosyjskim  angielskim 

TURCJA – AKTUALIZOWANE 23 MARCA 2020

Aby wjechać do Turcji, trzeba przejść 14-dniową kwarantannę. Ten wymóg dotyczy także transportu.

Kwarantannie muszą się poddać kierowcy z Polski, a także m.in. z Ukrainy, Kosowa, Słowenii, Węgier, Łotwy, Finlandii, Czech, Czarnogóry, Macedonii Północnej i Portugalii. Pełna lista w załączeniu.

Wjazd do Turcji bez kwarantanny będzie możliwy dla tych kierowców  po 14 dniach od momentu wyjazdu ze swojego kraju.

WĘGRY – AKTUALIZACJA 18 MARCA 2020

Węgry zamknęły swoje wewnętrzne i zewnętrzne granice 17 marca.
Obywatele Węgier i bliscy krewni podróżujący z nimi (w tym ci, którzy nie mieszkają na Węgrzech) nadal będą mogli wjechać do kraju.

Zasady przekraczania węgierskich granic państwowych przez międzynarodowych przewoźników drogowych:

  • Pojazdy przewożące towary oraz wyjeżdżające z węgierskich miejsc docelowych, a także te, które są obecnie w tranzycie, mogą przekraczać granicę państwową i kontynuować podróż bez ograniczeń. Nie są wpuszczane na Węgry pojazdy przyjeżdżające z terytoriów Włoch, Chin, Korei Południowej, Iranu i Izraela;
  • Transport tranzytowy przybywający z terytorium Włoch przez wyznaczone punkty graniczne na Węgrzech, w Chorwacji, Słowenii i Austrii MOŻE odbywać się przez 15 wyznaczonych korytarzy humanitarnych. Przystanki są dozwolone tylko w wyznaczonych miejscach odpoczynku i stacjach paliw. Przewoźnicy muszą posiadać znaczki policyjne. W kabinie nie może być pasażerów, jedynie kierowca. Kierowcy powinni przekraczać terytorium tak szybko i skutecznie, jak to możliwe, bez naruszania przepisów ruchu drogowego. W punktach wyjścia obowiązują procedury policyjne;
  • Każdy pojazd z kierowcą spoza Węgier, przyjeżdżający z terytorium Włoch i podróżujący do miejsca docelowego na Węgrzech, będzie mógł uzyskać dostęp do granic Węgier, Chorwacji, Słowenii i Austrii tylko przez jeden z wyznaczonych korytarzy humanitarnych. Pojazd musi być wyposażony w wystarczające wyposażenie ochronne (rękawiczki i maski) i środek dezynfekujący. Osobisty kontakt z kierowcą jest dozwolony tylko przy użyciu odpowiedniego wyposażenia ochronnego. Rękawiczki jednorazowe należy zmieniać po każdym użyciu. Po dostarczeniu dokumentów przewozowych nie powinno być kontaktu między kierowcą a odbiorcą. Kierowca nie powinien brać udziału w załadunku; zaleca się, aby pozostał w kabinie. Po załadowaniu kierowca musi upewnić się, że ładunek jest bezpiecznie umieszczony. Agenci muszą radzić sobie z jednym pojazdem na raz, a kierowca musi regularnie dezynfekować deskę rozdzielczą i wszelkie dotknięte elementy.

Mapa tras tranzytowych na Węgrzech

Stowarzyszenie MKFE informuje, że obecnie (17 marca, po godz. 14) ruch samochodów ciężarowych odbywa się  przez przejścia graniczne: z Austrią – Hegyeshalom, ze Słowenią –Pince, z Chorwacją – Letenye, z Rumunią – Nagylak, z Ukrainą – Záhony, ze Słowacją – Rajka i Tornyosnémeti. Niestety tworzą się kolejki.

Na Węgrzech stan wyjątkowy obowiązuje do 12 marca. 
Cały ruch lotniczy, ruch pociągów i autokarów przybywających z tych krajów jest tymczasowo zatrzymany, procedury kontroli granicznej są przywracane na granicy słoweńskiej i austriackiej (w tym kontrole zdrowotne).
Dla tranzytu towarów obowiązują trasy ustalone przez węgierską policję 13 marca (patrz mapa).

Na Węgrzech wprowadzono ogólne zwolnienie z ograniczeń dotyczących prowadzenia pojazdów ciężarowych i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej większej niż 7,5 tony. Zwolnienie to obowiązuje do odwołania.

HISZPANIA – AKTUALIZACJA 17 MARCA

Międzynarodowy transport towarów jest dozwolony w celu zagwarantowania działalności gospodarczej i łańcucha dostaw, ale priorytetem może być transport podstawowych towarów.
Od 17 marca granice są zamknięte dla przepływu osób za wyjątkiem obywateli i rezydentów hiszpańscy, osób dojeżdżających do pracy za granicą i tych, którzy uzasadniają przypadek siły wyższej. 
Od 15 marca przez 15 dni w Hiszpanii obowiązuje zakaz wychodzenia z domu, z wyjątkiem nagłych wypadków, zakupu żywności lub do pracy.***Od 14 do 28 marca zawieszono niektóre ograniczenia dla ciężarówek, z możliwością przedłużenia terminu w razie potrzeby dla:
– pojazdów lub zespołu pojazdów powyżej 7,5 tony na następujących trasach/dniach:
http://www.dgt.es/images/Resolucion_DGT-2020_Anexo-II_15-01-2020_VI.pdf
– pojazdów poruszających się zgodnie z konwencją ADR na następujących trasach/dniach:
http://www.dgt.es/images/Resolucion_DGT-2020_Anexo-V_15-01-2020_VI.pdf
– pojazdów poruszających się zgodnie z konwencją ADR powyżej 7,5 t, które są zgodne z ograniczeniami nałożonymi na zwykłe pojazdy powyżej 7,5 tony
– pojazdów nienormatywnych, które podlegają ograniczeniom nałożonym na pojazdy ADR i pojazdy o masie> 7,5 t
– wniosków związanych z ograniczeniami jazdy w regionie Katalonii zgodnie z tym dokumentem.

Wprowadzono tymczasowe wyłączenia w zakresie prowadzenia pojazdów i ograniczenia czasowego dla przewozów z obszarów ryzyka na terytorium Hiszpanii. Zniesione środki opisano w art. 6–9 rozporządzenia UE nr 561/2006.

SZWAJCARIA – AKTUALIZACJA 17 MARCA

16 marca 2020 r., wprowadzono wyjątkowe środki z powodu epidemii.
Szwajcarska Rada Federalna zezwoliła na rozmieszczenie do 8000 członków sił zbrojnych w celu pomocy kantonom w szpitalach oraz w logistyce i bezpieczeństwie.
Od 17 marca wjazd na terytorium Szwajcarii z Włoch, Francji, Niemiec i Austrii jest ograniczony do obywateli Szwajcarii, mieszkańców Szwajcarii i osób wjeżdżających w celach zawodowych.

Międzynarodowy transport i tranzyt towarów jest nadal dozwolony.

SZWECJA – AKTUALIZOWANE 17 MARCA 2020

Wprowadzono zasady ograniczające aktywność społeczną.

Zasady funkcjonowania transportu towarowego międzynarodowego i wewnątrz Szwecji pozostają bez zmian, poza tymczasową tolerancją ws. egzekwowania przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku w transporcie towarowym zgodnie z rozporządzeniem UE nr 561/2006. 

W Szwecji obowiązują wyjątki od dziennego czasu odpoczynku (minimum 9 godzin), tygodniowego czasu odpoczynku (minimum 24 godziny) i czasu prowadzenia pojazdu, o ile przerwy są robione po maksymalnie 4,5 godzinach jazdy. 
Zwolnienia obowiązują przez 30 dni i dotyczą wszystkich rodzajów transportu (tj. towarów, autobusów i autokarów), pod warunkiem, że nie będzie to miało wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego [pogorszenie się].

PORTUGALIA – AKTUALIZACJA 17 MARCA

Od 16 marca do 15 kwietnia Portugalia ponownie wprowadza kontrole graniczne. 
Ruch drogowy na wewnętrznych granicach lądowych jest zatrzymany. 

Międzynarodowy transport towarowy, osoby dojeżdżające do pracy za granicą i pojazdy ratownicze są zwolnione z tego ograniczenia. Otwarte sa tylko główne przejścia graniczne z Hiszpanią: Quintanilha, Tui, Vilar Formoso, Elvas, Castro Marim, Vila Verde de Raia (Chaves), Monfortinho (Castelo Branco), Marvão (Portalegre) i Vila Verde de Ficalho (Beja).

LITWA – AKTUALIZACJA 17 MARCA

Od 16 marca obowiązuje dwutygodniowa ogólnokrajowa kwarantanna. 14 marca przywrócono kontrole na granicach z Polską i Łotwą. 
Cudzoziemcy nie mogą wjechać do kraju żadnym środkiem transportu, chyba że pracują i na stałe mieszkają na Litwie (pozostanie tymczasowy korytarz, aby obywatele Łotwy i Estonii mogli dotrzeć do swoich krajów).

Transport towarów jest nadal dozwolony. Cudzoziemcom zabrania się jednak przyjazdu do kraju, chyba że zapewnią niezbędne dostawy towarów na Litwę. Liczba granicznych punktów kontrolnych, przez które można wjechać na Litwę, została zmniejszona – funkcjonują przejścia Kalwaria-Budzisko, Saločiai-Grenstalė, Butinge-Rucava, Sandy-Medume, Medininkai-Kamenyi Logo, RaigardasPrivalka, Kybartai-Chernševskoye, Panemunė-Sovetsko, Wilno , Kowno, Kowno, lotniska i port morski w Kłajpedzie.

ŁOTWA – AKTUALIZACJA 17 MARCA

Od 17 marca transport pasażerski nie będzie dozwolony przez lotniska, porty, autobusy i kolej (z wyłączeniem przewóz pasażerów oficjalnym samolotem i transport wojskowy). Ministerstwo Transportu może wprowadzić wyjątki dla niektórych międzynarodowych usług pasażerskich w zależności od przypadku.

Żadne ograniczenia nie dotyczą przewozu towarów.

MALTA – AKTUALIZACJA 17 MARCA

Osoby wjeżdżające na Maltę z innego kraju muszą spędzić 14 dni w obowiązkowej kwarantannie.
Do tej pory statki Roro do transportu towarów kursują normalnie na i z Malty. 

Rząd Malty ogłosił, że od 17 marca kwarantanna obowiązuje także kierowców ciężarówek. Dlatego, aby uniknąć kwarantanny, firmy transportowe powinny wysyłać przyczepę / kontener bez nadzoru.

CHORWACJA – AKTUALIZACJA 17 MARCA

Specjalne restrykcje dotyczą operacji transportowych z państw dużego ryzyka – poza jadącymi w tranzycie – ( Włochy, Chiny, Południowa Korea, Hongkong, Japonia, Singapur, Malezja, Bahrajn, Iran, Niemcy, Francja, Szwajcaria, Hiszpania, Austria, Wielka Brytania, Holandia, Szwecja, i regionu Bela Krajina w Słowenii), będą oni poddawani 14-dniowej kwarantannie w Chorwacji. Kierowcy zagraniczni są ostrzegani na granicy, że mogą zawrócić, aby uniknąć kwarantanny.
Lista czynnych przejść granicznych z Serbią znajduje sie na tej mapie
Na granicach tworzą się kolejki. 

GRUZJA – AKTUALIZACJA 17 MARCA 2020

Od 16 marca ruch osobowy między Gruzją a Rosją jest zawieszony.
Gruzińskie władze zabraniają osobom, które podróżowały do Iranu, Korei Południowej, Chin, Włoch, Niemiec, Francji, Hiszpanii i Austrii w ciągu ostatnich 28 dni wjazdu na terytorium Gruzji.
Restrykcje te nie mają zastosowania do przewozów towarowych przez granicę Rosja – Gruzja.

NIEMCY – AKTUALIZACJA 16.03.2020

Od 17 marca, od godz. 8:00, Niemcy ponownie wprowadzają tymczasowe kontrole graniczne na granicach z Austrią, Szwajcarią, Francją, Luksemburgiem i Danią.
Nadal możliwy będzie transgraniczny transport towarów i dla osób dojeżdżających do pracy za granicą.
Podróżnym nie wolno jednak wjeżdżać/wyjeżdżać przez powyższe granice bez ważnego powodu podróży. Dotyczy to również osób z objawami klinicznymi. Osoby dojeżdżające do pracy proszone są o posiadanie odpowiedniego dowodu potwierdzającego konieczność przekroczenia granicy. Kontrole będą realizowane przez Federalne Siły Policyjne.

Bawaria, północna Nadrenia-Westfalia, Saksonia i Dolna Saksonia ogłosiły zawieszenie weekendowych zakazów ruchu dla ciężarówek przewożących artykuły higieniczne i spożywcze o długim okresie trwałości.

GRECJA – AKTUALIZACJA 16 MARCA 2020

Rząd Grecji ogłosił 15 marca wprowadzenie środków nadzwyczajnych dla ograniczenia rozprzestrzenianie się koronawirusa (COVID-19).

Transport pasażerski:
– Grecja postanowiła zamknąć swoje granice z Albanią i Macedonią Północną, zatrzymać loty do i z Hiszpanii i zakończyć obsługę statku pasażerskiego do/z Włoch. Pamiętaj, że obywatele Grecji i mieszkańcy nadal będą mogli przekraczać Albanię i Macedonię Północną.

Transport towarów:
– transport towarów jest zwolniony z tych środków,
– trasy promowe do/z Włoch działają normalnie w celu przepływu towarów
Ponadto rząd grecki ogłosił 16 marca, że osoby wjeżdżające do Grecji z innego kraju muszą spędzić 14 dni w obowiązkowej kwarantannie. Kierowcy ciężarówek międzynarodowego transportu towarów są zwolnieni z 14-dniowej kwarantanny.

Urząd celny Evzoni w rejonie grecko-północnomacedońskiego przejścia drogowego (Evzoni-Bogorodica) ogłosił, że od poniedziałku 16 marca wstrzymuje aż do odwołania ruch pojazdów ciężarowych (w obu kierunkach wejście/wyjście) w godzinach 22 – 6. 

CZECHY – AKTUALIZACJA 16 MARCA

W poniedziałek 16 marca wprowadzono kontrole graniczne na wyznaczonych przejściach z Polską, od soboty trwają kontrole na granicach z Austrią i Niemcami. 

Ministerstwo Transportu w Czechach udzieliło ogólnego zwolnienia z ograniczeń jazdy na autostradach i drogach klasy I w Republice Czeskiej w odniesieniu do samochodów ciężarowych i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 tony oraz pojazdów specjalnych i przyczep z przyczepą, jeżeli dmc pojazdu silnikowego przekracza 3,5 tony. Zwolnienie obowiązuje od godziny 15 w dniu 13 marca 2020 r. na czas obowiązywania stanu wyjątkowego, ale nie dłużej niż jeden rok.

Międzynarodowy transport towarowy jest zwolniony z ograniczenia. Jednak tylko duże przejścia graniczne z Austrią (Dolní Dvořiště, České Velenice, Hatě Mikulov) i Niemcami (Strážný, Pomezí n.O., Rozvadov, Folmava, Žel. Ruda, Krásný Les, H.Sv. Šebestiána) pozostaną otwarte.

Ponadto 16 marca rząd ogłosił tymczasową tolerancję dotyczącą egzekwowania czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku kierowców biorących udział we wszystkich przewozach towarów. Zniesione środki opisano w art. 6–9 rozporządzenia UE nr 561/2006. Ten wyjątek obowiązuje od 16.03.2020 (00:00) przez okres 30 dni.

Więcej informacji: Czeskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 

FRANCJA – AKTUALIZOWANE 16 MARCA 2020

Od 17 marca od godz. 12:00 na 15 dni będą obowiązywać specjalne środki w celu ograniczenia aktywności publicznej obywateli kraju. Wejście do strefy Schengen zostanie zamknięte od wtorku. Bardziej szczegółowe informacje są dopiero zapowiadane. 

TURCJA – AKTUALIZOWANE 16 MARCA 2020

Wszystkie przejścia graniczne są zamknięte dla pasażerów, którzy przebywali w następujących krajach: Włochy, Niemcy, Francja, Hiszpania, Norwegia, Dania, Belgia, Austria, Szwecja, Holandia, Chiny, Iran, Irak i Korea Południowa.
Kierowcy ciężarówek (z wyjątkiem kierowców tureckich), którzy pochodzą z wymienionych krajów, będą poddawani kwarantannie przez 14 dni na przejściu granicznym i władze tureckie nie pozwolą na wjazd do Turcji w okresie kwarantanny. Od 15 marca granica Sarp/Sarpi między Turcją a Gruzją jest zamknięta dla transportu pasażerskiego. 

Nie ma ograniczeń w transporcie towarowym.

BOŚNIA I HERCEGOWINA – AKTUALIZACJA 17 MARCA

Na granicach BiH wprowadzono wzmożone kontrole sanitarne. 
Zakazem wjazdu objęto obywateli Włoch, Francji, Niemiec i Hiszpanii, Austrii, Wielkiej Brytanii, Iranu, Chin, Korei Południowej, Singapuru i Hongkongu. 
Prawdopodobne jest, że władze  Bośni i Hercegowiny wprowadzą jeszcze większe obostrzenia ruchu oraz inne środki zapobiegawcze.
W obecnej sytuacji polski MSZ odradza  podróże obywateli RP do Bośni i Hercegowiny. 

Konsulat RP w BiH odradza wykonywania drogowych przewozów międzynarodowych na tym kierunku.

ROSJA – AKTUALIZACJA 18 MARCA 2020

Od 18 marca do 1 maja Rosja czasowo ogranicza wjazd cudzoziemców i bezpaństwowców dekret rządowy nr 635-р z 16 marca 2020 r.

Ograniczenia wjazdu nie maja zastosowania do kierowcy pojazdów na drogach międzynarodowych.

Obecny dekret ustanawia jednolite podejście do przekraczania granicy Rosji i zastępuje inne akty prawne przyjęte wcześniej w tym zakresie.

Źródło: Rząd rosyjski

***
Od 18 marca do 1 maja 2020 r. obowiązuje  zakaz wjazdu cudzoziemców do Rosji. Zakaz dotyczy również obywateli Białorusi. Zakaz wjazdu do Rosji NIE dotyczy kierowców pojazdów w międzynarodowych przewozach drogowych. 
Na ww. okres wstrzymano przyjmowanie dokumentów na uzyskanie wiz rosyjskich, za wyjątkiem m.in. wiz dla kierowców. 

NORWEGIA

Każdy kto wjeżdża do Norwegii promem, samolotem, autobusem lub samochodem prywatnym z krajów innych niż Szwecja i Finlandia zostanie objęty obowiązkową 14-dniową kwarantanną (nawet jeśli nie występują u nich żadne objawy COVID-19). Turyści, którzy nie chcą zastosować się do tego środka, będą musieli natychmiast zawrócić.

Międzynarodowy transport drogowy jest wyłączony z tych restrykcji. 
Jednak nie dotyczy to kierowców i personelu zatrudnionego przez norweskie firmy, którzy przebywali poza krajami nordyckimi przez pewien czas przed powrotem do Norwegii 
(wiele firm zatrudnia zagranicznych kierowców pracujących na zmianę).

Norweski Zarząd Dróg Publicznych informuje również, od 13 marca na 30 dni wprowadza tymczasowe zwolnienia z przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku dla operacji towarowych związanych z transportem żywności, lekarstw i innych artykułów pierwszej potrzeby do sklepów i aptek.

SERBIA

Wjazd na terytorium Republiki Serbii jest tymczasowo zakazany dla osób przybywających z obszarów intensywnie przenoszących chorobę (w Europie dotyczy to Włoch).

Nie obowiązuje zakaz dla międzynarodowego drogowego transportu towarów. Operacje tranzytowe przez Serbię nie mogą trwać dłużej niż 12 godzin od momentu wjazdu ciężarówki na terytorium Serbii.

44 przejścia graniczne są teraz tymczasowo zamknięte lista tutaj, a międzynarodowe przewozy drogowe są przekierowane na otwarte granice.

SŁOWENIA

Słowenia zablokowała wjazd zagranicznych pojazdów powyżej 3,5 tony. Wpuszczane są jedynie ciężarówki, które muszą rozładować towary w Słowenii (miejsce docelowe) lub jeśli przewożą pocztę, sprzęt medyczny lub produkty farmaceutyczne i z pomocą humanitarną.
Granica słoweńsko-włoska jest również zamknięta dla pociągów pasażerskich oraz okazjonalnych i regularnych międzynarodowych połączeń autobusowych.
14 marca władze Słowenii i krajów sąsiednich zgodziły się stworzyć konwoje pasażerów i pojazdów towarowych, aby rozwiązać problem długiej kolejki blokowanych pojazdów na granicach. Pierwsze konwoje odbyły się w sobotę, a kolejne są planowane, aby umożliwić autobusom z cudzoziemcami i ciężarówkom powrót do ich krajów pochodzenia. 

UKRAINA

16 marca zostaną wprowadzone ograniczenia na ukraińskich granicach. Nie będą one dotyczyły międzynarodowego transportu towarów, ale kierowcy muszą się poddać badaniom lekarskim.
Jak poinformowało 14 marca  Ministerstwo Infrastruktury Ukrainy od 16 marca (poniedziałek) od godz.00.01 będzie zabroniony na 2 tygodnie wjazd cudzoziemców, którzy nie są uprawnieni do stałego lub czasowego pobytu na Ukrainie.
Trzy dni później przestaną funkcjonować regularne międzynarodowe połączenia lotnicze. 

Ograniczenia nie dotyczą frachtu międzynarodowego. Zagraniczne załogi samolotów, statków, samochodów również będą mogły wjechać na Ukrainę, ale zostaną poddane badaniom lekarskim. 

Ponadto została ograniczona liczba punktów kontrolnych na granicy.

BELGIA

Wprowadzono wewnętrzne ograniczenia ruchu osób i zgromadzeń, które będą obowiązywać do kwietnia. 
Transport drogowy nie podlega tym regulacjom.
Belgijski minister transportu ogłosił tymczasową i całkowitą tolerancję dotyczącą egzekwowanie czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku kierowców zajmujących się transportem żywności, leków i innych niezbędnych do życia towarów do sklepów i aptek. 

WŁOCHY

Drogowy transport towarowy odbywa się bez ograniczeń, ale dokonywane są kontrole stanu zdrowia kierowców na granicach, w niektórych przypadkach konieczne jest wypełnienie specjalnego formularza 
Włoskie Ministerstwo Infrastruktury i Transportu zawiesiło zakazy ruchu dla samochodów ciężarowych o dmc powyżej 7, 5 ton na drogach pozamiejskich, w dniach 15 i 22 marca 2020 r. Dla pojazdów wykonujących transport międzynarodowy zawieszenie ograniczeń obowiązuje do odwołania. Tekst dekretu jest dostępny tutaj
Włochy zwróciły się do Austrii o przywrócenie normalnych procedur granicznych dla transportu towarowego na przejściu Brenner, w związku z rosnącymi zatorami drogowymi.

AUSTRIA

Austria przywróciła tymczasową kontrolę graniczną na granicach z Włochami. Temperatura kierowców i ich czynności w ostatnich dniach są systematycznie sprawdzane.
W całej Austrii zakaz ruchu w weekendy dla samochodów ciężarowych powyżej 7,5 tony został zawieszony do 3 kwietnia br. w celu zmniejszenia czasu oczekiwania na granicy.

DANIA

Od 14 marca do 13 kwietnia włącznie międzynarodowy transport drogowy towarów (w tym tranzyt) będzie obsługiwany przez 3 przejścia graniczne: Frøslev, Sæd lub Kruså. Uwaga: przejście graniczne w Kruså nie jest dostępne dla pojazdów powyżej 3,5 tony. Zaleca się, aby ciężarówki korzystały z przejścia granicznego Frøslev (E45). Przejście graniczne w Padborgu, a także inne mniejsze przejścia graniczne są zamknięte. Fracht może być również obsługiwany przez „niebieską granicę” (Øresundbridge i promy). 

BIAŁORUŚ 

Według informacji z 14 marca – nie wprowadzono ograniczeń dla ruchu pojazdów ciężarowych i pasażerskich (poza kontrolami sanitarnymi oraz koniecznością wypełnienia formularza przyjazdowego).

Infolinia do Republikańskiego Centrum Sanitarno-Epidemiologicznego i Zdrowia Publicznego w Białorusi +375 (29) 156-85-65 (dni robocze od 8:30 do 13:00 i od 13:30 do 18:00).

Obywatele wjeżdżający do Białorusi przez punkty graniczne są poddawani wstępnym i ciągłym sanitarnym i epidemiologicznym kontrolom. Osoby przyjeżdżające z państw o wysokim ryzyku zachorowanie na koronawirusa muszą poddać się testom (wyniki testu są dostępne w ciągu 12 godzin). 

W przypadku objawów choroby (temperatura wyższa niż  37,1 stopnia Celsjusza, kaszel i inne) osoby przyjeżdżające z tych państw są izolowane i hospitalizowane. 

RUMUNIA

Od piątku 13 marca 2020 r., od godz. 12 zamkniętych jest kilka mniejszych przejść granicznych: – z Węgrami: Turnu, Săcuieni, Salonta i Valea lui Mihai- z Ukrainą: Sighet- z Bułgarią: Negru Vodă, Lipniţa, Dobromir, Zimnicea, Turnu Măgurele i Bechet- z Mołdawią: Rădăuţi Prut i OanceaW czwartek 12 marca 2020 r. władze serbskie jednostronnie zamknęły następujące punkty graniczne z Rumunią: Porţile de Fier 2, Moldova Nouă, Foieni, Lunga, Vâlcani, Drobeta Turnu Severin i Naid㺏ródło : UNTRR Rumunia 

SŁOWACJA

Transport dóbr pozostaje bez ograniczeń. Kierowcy muszą stosować się do wytycznych dotyczących środków higieny- korzystać z masek oraz rękawiczek, a także unikać bezpośredniego kontaktu z osobami w krajach takich jak Iran Włochy, Chiny i Korea.Od 13 marca obowiązują tymczasowe kontrole na przejściach granicznych ze wszystkimi sąsiadującymi państwami, z wyjątkiem Polski. Sytuacja będzie stale monitorowana.
Granice Słowacji będą mogli przekraczać tylko cudzoziemcy zarejestrowani na pobyt stały lub czasowy. Słowackie porty lotnicze zostaną zamknięte, wprowadzone zostaną tymczasowe kontrole graniczne.Źródło: tasr.sk 

TYROL – ZAWIESZONE OGRANICZENIA W RUCHU

Od 14 marca do 29 marca 2020 r. włącznie (tylko w Tyrolu) zostanie zawieszony zakaz weekendowy dla ciężkich pojazdów (od soboty od godz. 15 do niedzieli do godz. 22).Planowane stopniowanie ruchu  pojazdów ciężarowych w Tyrolu 16 marca 2020 r. nie zostanie wprowadzone.Pozostałe ograniczenia ruchu nadal obowiązują.

IRLANDIA

Firma promowa Seatruck Ferries tymczasowo zaprzestaje przewozu kierowców samochodów ciężarowych lub innych pasażerów na swoich statkach na Morzu Irlandzkim. Transport drogowy (kompletne kombinacje ciężarówek z kierowcą) zostaje wstrzymany do odwołania, ale SF będzie nadal przewozić naczepy, kontenery i nadwozia wymienne.

WIELKA BRYTANIA

Rząd Zjednoczonego Królestwa jak dotąd nie ograniczył przepływu towarów i transportu pasażerskiego (do lub z dowolnej części państwa).

UZBEKISTAN

Wprowadzono ograniczenia, które nie mają zastosowania do osób i pojazdów wykonujących transport drogowy. Jednak występuja opóźnienia na granicach kazachsko-uzbeckich po środkach ograniczających podjętych przez Republikę Kazachstanu.

PÓŁNOCNA MACEDONIA

Według informacji Urzędu Celnego Republiki Macedonii Północnej:
– Cudzoziemcom pochodzącym z krajów wysokiego i średniego ryzyka (zgodnie z listą Światowej Organizacji Zdrowia) zabrania się wjazdu do Republiki Macedonii Północnej. Nie ma ograniczeń dla transportu towarowego,
– Aktualnie czynne dla pasażerów i pojazdów są przejścia graniczne: Bogorodica (granica z Grecją) i Kafasan (granica z Albanią), Tabanovce (granica z Serbią), Deve Bair (granica z Bułgarią) i Blace (granica z Kosowem).

KAZACHSTAN – AKTUALIZACJA 17 MARCA

Od 16 marca 2020 r. do 15 kwietnia 2020 r. obowiązuje stan nadzwyczajny i ograniczenia wjazdu cudzoziemców do kraju. Zgodnie z informacją przedstawioną przez Ministra  Industrializacji i Rozwoju Infrastruktury Kazachstanu ograniczenia nie dotyczą przewozów ładunków transportem drogowym i kolejowym.  

Zasady przekraczania granicy Kazachstanu przez przewoźników drogowych – opublikowane przez Krajową Izbę Przedsiębiorców Kazachstanu.

Kierowca musi dojechać bezpośrednio do składu czasowego przechowania ładunku w miejscu przeznaczenia  i musi przebywać w kabinie. Zakazane jest przebywanie w miejscach publicznych z własnej inicjatywy. Kierowca ma prawo do przebywania na stacjach paliwowych, w punktach gastronomicznych, sklepach spożywczych, parkingach specjalistycznych lub serwisach w przypadku konieczności naprawy pojazdu. 

Zachowanie się kierowcy podczas załadunku
Po zakończeniu czynności celnych i rozładunku, przewoźnik zagraniczny ma prawo do załadunku i dokonania operacji celnych pod warunkiem, że będzie wyłącznie w miejscu załadunku i przeprowadzenia operacji celnych. Podczas oczekiwania na załadunek pojazd i kierowca może znajdować się na parkingu specjalistycznym dla pojazdów ciężarowych.
Po załadunku i zakończeniu operacji celnych kierowca musi kierować się bezpośrednio na granicę do drogowego przejścia granicznego, przez które ma wyjechać z terytorium Kazachstanu, spełniając takie same warunki pobytu jak podczas wjazdu.

Co ma zrobić kierowca w przypadku zauważenia u siebie objawów koronawirusa?
Kierowca musi pozostać w kabinie pojazdu, zadzwonić na numer 103 lub 112 i poinformować o swoim stanie; miejscu, gdzie się znajduje pojazd; podać liczbę osób przebywających w kabinie i oczekiwać na przyjazd karetki pogotowia ratunkowego. 

Zalecenia dla kierowców i mieszkańców
Podczas przejazdu przewoźnika zagranicznego do miejsca przeznaczenia i z powrotem, należy ograniczyć kontakt kierowcy z mieszkańcami oraz służbami kontrolnymi do niezbędnego minimum. 

**
Obowiązuje kwarantanna dla osób przyjeżdżających z państw zagrożonych. 
Lista krajów, po odwiedzeniu których kierowca będzie poddany kwarantannie:  
(angielski) http://www.mfa.gov.kz/en/london/content-view/-3340
(rosyjski) http://www.mfa.gov.kz/ru/london/content-view/-3340
Zgodnie ze stanem na 12 marca kierowcy (niezależnie od obywatelstwa), którzy przybywają do Kazachstanu z Chin, Iranu, Korei Południowej oraz Włoch zatrzymywani są na 14-dniową kwarantannę w miejscu wyznaczonym przez kazachskie organy państwowe. 
Inne osoby (niebędące przy tym obywatelami Kazachstanu), które w ciągu ostatnich 30 dni były w wymienionych krajach, nie są wpuszczane do Kazachstanu.

Źródło: ZMPD

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.