Czas pracy kierowcy busa – czy obowiązują przerwy i odpoczynek dzienny – jak ewidencjonować czas pracy pojazdu do 3,5 tony

W samochodach o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony nie ma obowiązku montowania tachografów i innych urządzeń sprawujących kontrolę nad czasem pracy kierowcy. Czy w tym przypadku konieczne jest zatem prowadzenie ewidencji czasu pracy? Czy kierowców mniejszych pojazdów obowiązują odpoczynki dzienne?

Rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. nie obejmuje pojazdów o DMC do 3,5 t. Z tego tytułu kierowcy poruszający się takimi samochodami podlegają przepisom zawartym w rodzimej ustawie (Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców). Czy ich również obowiązują przerwy i odpoczynek dzienny? Jak ewidencjonować czas pracy kierowcy pojazdu o DMC 3,5 tony?

Co nazywamy czasem pracy kierowcy?

Czas pracy kierowcy to cały okres liczony od rozpoczęcia do zakończenia pracy. Obejmuje on wszystkie czynności związane z wykonywaniem przewozu drogowego osób lub rzeczy. Zgodnie z art. 5 ustawy w jego zakresie mieszczą się:

 • prowadzenie pojazdu,
 • załadowywanie i rozładowywanie oraz nadzór nad załadunkiem i wyładunkiem,
 • nadzór oraz pomoc osobom wsiadającym i wysiadającym,
 • czynności spedycyjne,
 • obsługa codzienna pojazdów i przyczep,
 • inne prace podejmowane w celu wykonania zadania służbowego lub zapewnienia bezpieczeństwa osób, pojazdu i rzeczy,
 • niezbędne formalności administracyjne,
 • utrzymanie pojazdu w czystości.

Czasem pracy kierowcy jest również okres poza przyjętym rozkładem czasu pracy, w którym kierowca pozostaje na stanowisku pracy w gotowości do wykonywania zadania. Dotyczy to zwłaszcza oczekiwania na załadunek lub rozładunek, których przewidywany czas trwania nie jest znany kierowcy przed wyjazdem.

Przerwy i odpoczynek przysługujące kierowcom busa

Podobnie jak kierowcom samochodów ciężarowych, tak i osobom pracującym za kierownicami busów należą się obowiązkowe przerwy oraz odpoczynek dobowy. Jeżeli w 24-godzinnym wymiarze czasu pracy kierowca wykonuje swoje obowiązki przez co najmniej 6 godzin, to w takim przypadku pracodawca zobowiązany jest do wprowadzenia 15-minutowej przerwy – jest ona wliczana do czasu pracy kierowcy. W ciągu każdej doby czas wolny kierowcy musi obejmować 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku. Może być on wykorzystany w pojeździe znajdującym się na postoju, jeśli jest on wyposażony w miejsce do spania.

Kierowca prowadzący samochód o DMC do 3,5 tony ma prawo do co najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku w każdym tygodniu. W okres ten wlicza się dobowy czas wolny przypadający w dniu, w którym kierowca pojazdu rozpoczął tygodniowy odpoczynek.

Ewidencjonowanie czasu pracy kierowcy pojazdu o DMC do 3,5 tony

Jak rozliczać czas pracy kierowcy? Każda osoba pracująca w oparciu o samozatrudnienie lub zatrudniająca kierowców zobowiązana jest do prowadzenia ewidencji czasu pracy. Cała dokumentacja powinna być wykonana bardzo starannie, ponieważ pomoże ona prawidłowo obliczyć należne kierowcy wynagrodzenie. Ponadto ewidencja może być poddana kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

Dobrze sporządzona dokumentacja powinna wykazywać:

 • liczbę godzin pracy w dobach,
 • godziny nadliczbowe,
 • pracę w porach nocnej,
 • pełnione dyżury,
 • pracę przypadającą w niedziele oraz dni, które powinny być dniami wolnymi od pracy,
 • nieobecności z opisanym ich rodzajem oraz wymiarem,
 • ilość czasu pracy na terytoriach państw, w których obowiązują minimalne warunki wynagradzania pracowników delegowanych.

Rozliczanie czasu pracy kierowców to czasochłonne zajęcie, które można powierzyć firmie zajmującej się tego typu dokumentacjami zawodowo, np. Ocrk.pl.

Przerwy i odpoczynek dzienny to bardzo ważne dla kierowców kwestie. Pokonywanie dużej liczby kilometrów wymaga zachowania koncentracji na najwyższym poziomie, aby zapewnić wszystkim użytkownikom bezpieczeństwo.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.