Czas pracy kierowcy: będą kary za pracę w porze nocnej

Czas pracy kierowcy: będą kary za pracę w porze nocnej

Przepisy dotyczące czasu pracy kierowców wciąż budzą kontrowersje. Kilka dni temu okazało się, że czekają nas zmiany. Będą kary za pracę w porze nocnej. Jak wspominaliśmy już na łamach naszego bloga czas pracy kierowcy reguluje ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z  2006 roku i ATER z 1999.

Co prawnie oznacza “pora nocna”?

Pora nocna, o której mowa w art. 2 pkt 6a) ustawy o czasie pracy kierowców, oznacza okres 4 godzin pomiędzy godziną 00.00 i godziną 07.00. Ta definicja obowiązuje TYLKO do celów ustalania czasu pracy.

Maksymalny dobowy czas pracy kierowcy a pora nocna

Pora nocna z ustawy o czasie pracy kierowców służy do limitacji czasu pracy kierowcy. Zgodnie z normą art. 21 ustawy, w przypadku jeśli praca jest wykonywana w porze nocnej, czas pracy kierowcy nie może przekraczać 10 godzin w danej dobie. Przez dobę należy rozumieć 24 kolejne godziny, poczynając od godziny, w której kierowca rozpoczyna pracę zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.

Czego nie wlicza się do czasu pracy kierowcy?

Do czasu pracy kierowcy nie wlicza się:

1)  czasu dyżuru, jeżeli podczas dyżuru kierowca nie wykonywał pracy;

2)  nieusprawiedliwionych postojów w czasie prowadzenia pojazdu;

3)  dobowego nieprzerwanego odpoczynku;

4)  przerwy w pracy, wynikającej z systemu przerywanego czasu pracy.

Wystarczy zatem, żeby kierowca prowadził pojazd tylko kilka minut w ustalonym przedziale czasowym lub wykonywał inną aktywność (tj. w ciągu przyjętych 4 godzin pomiędzy godziną 00.00 a godziną 07.00), aby nastąpiła obligatoryjna limitacja jego czasu pracy do 10 godzin.

Kary za przekroczenie czasu pracy kierowcy

Należy podkreślić, że do czasu nowelizacji ustawy o transporcie drogowym, naruszenia związane z czasem pracy w porze nocnej były rozpatrywane w kategoriach naruszenia czasu pracy, za groziło ostrzeżenie lub mandat. Aktualnie naruszenia związane z czasem pracy w porze nocnej zostały wprowadzone do taryfikatora kar.

W praktyce może okazać się zatem, że w przypadku kontroli w przedsiębiorstwie naruszenia związane z czasem pracy w porze nocnej mogą skutkować nałożeniem kary w maksymalnej wysokości, tj.:

  1.  15 000 złotych – dla podmiotu zatrudniającego kierowców w średniej liczbie arytmetycznej do 10 w okresie 6 miesięcy przed dniem rozpoczęcia kontroli;
  2.  20 000 złotych – dla podmiotu zatrudniającego kierowców w średniej liczbie arytmetycznej powyżej 10 do 50 w okresie 6 miesięcy przed dniem rozpoczęcia kontroli;
  3.  25 000 złotych – dla podmiotu zatrudniającego kierowców w średniej liczbie arytmetycznej powyżej 50 do 250 w okresie 6 miesięcy przed dniem rozpoczęcia kontroli;
  4.  30 000 złotych – dla podmiotu zatrudniającego kierowców w średniej liczbie arytmetycznej większej niż 250 w okresie 6 miesięcy przed dniem rozpoczęcia kontroli.

Kary związane z naruszeniem czasu pracy w porze nocnej będą również nakładane przez inspektorów PIP.

Pora nocna w kodeksie pracy

Od pory nocnej z ustawy o czasie pracy kierowców należy odróżnić tę z Kodeksu pracy, która obejmuje ustalone przez przedsiębiorstwo 8 godzin między godzinami 21.00 a 7.00 i służy do ustalenia rekompensaty za pracę w porze nocnej.

Warto podkreślić także, że pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę.

 

Na podstawie: koben.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*


Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.