CMR, Konwencja CMR, list przewozowy

CMR

Co to jest CMR?

CMR zgodnie z naszym słownikiem transportu i logistyki to międzynarodowy list przewozowy, który jest dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy o przewóz. Na jego podstawie odbywa się przewóz ładunku. Jest on wystawiany w 3 egzemplarzach, przy czym każdy z nich ma taką samą moc prawną. Pierwszy przeznaczony jest dla nadawcy, drugi dla odbiorcy (towarzyszy przesyłce), trzeci dla przewoźnika. Czasami powstaje również 4 egzemplarz, służący celom statystycznym.  Brak, nieprawidłowość lub utrata listu przewozowego nie wpływa na istnienie ani na ważność umowy przewozu (w takiej sytuacji nadal podlega ona przepisom). List jest podpisany i ostemplowany przez nadawcę i przewoźnika. Każda ze stron ma możliwość wnoszenie zmian w liście przewozowym, natomiast za szkody i koszty wynikające z podania złych lub niejasnych danych odpowiada nadawca. CMR jest wypełniany w języku kraju nadania, jest dokumentem imiennym, nieprzenośnym.

Jakie dane zawiera list przewozowy CMR?

List przewozowy powinien zawierać:

 • miejsce i datę jego wystawienia;
 • nazwisko (nazwę) i adres nadawcy;
 • nazwisko (nazwę) i adres przewoźnika;
 • miejsce i datę przyjęcia towaru do przewozu oraz przewidziane miejsce jego wydania;
 • nazwisko (nazwę) i adres odbiorcy;
 • powszechnie używane określenie rodzaju towaru oraz sposób opakowania, a dla towarów niebezpiecznych ich ogólnie uznane określenie;
 • ilość sztuk, ich cechy i numery;
 • wagę brutto lub inaczej wyrażoną ilość towaru;
 • koszty związane z przewozem (przewoźne, koszty dodatkowe, należności celne i inne koszty powstałe od chwili zawarcia umowy do chwili dostawy);
 • instrukcje niezbędne dla załatwienia formalności celnych i innych;
 • oświadczenie, że przewóz, bez względu na jakąkolwiek przeciwną klauzulę, podlega -przepisom niniejszej Konwencji.

Jakie są prawa i obowiązki nadawcy w świetle CMR?

 • nadawca lub przewoźnik ma prawo wymagać wystawienia tylu listów przewozowych, ile pojazdów należy użyć lub ile jest rodzajów bądź partii towarów
 • nadawca odpowiada za wszelkie koszty i szkody, jakie mógłby ponieść przewoźnik na skutek nieścisłości, lub niedostateczności danych wymienionych w liście przewozowym (z małymi wyjątkami) oraz wszelkich innych danych lub instrukcji, wydanych przez niego w celu wystawienia listu przewozowego lub w celu wniesienia ich do niego.
 • nadawca odpowiada wobec przewoźnika za szkody, wyrządzone osobom, wyposażeniu lub innym towarom, jak również za koszty, których przyczyną byłoby widoczne wadliwe opakowanie towaru chyba, że wada była widoczna lub znana przewoźnikowi w chwili jego przyjęcia, a przewoźnik nie wzniósł zastrzeżeń w tym przedmiocie.
 • nadawca ma prawo rozporządzać towarem, a w szczególności zażądać od przewoźnika wstrzymania przewozu, zmiany miejsca przewidzianego dla wydania towaru albo też wydania go odbiorcy innemu niż wskazany w liście przewozowym.

Jakie są prawa i obowiązki przewoźnika w świetle CMR?

 • przewoźnik odpowiada za całkowite lub częściowe zaginięcie towaru lub za jego uszkodzenie, które nastąpiło w czasie między przyjęciem towaru a jego wydaniem, jak również za opóźnienie dostawy
 • przewoźnik jest zwolniony od ww odpowiedzialności, jeżeli zaginięcie, uszkodzenia lub opóźnienie spowodowane zostało winą osoby uprawnionej

Jakie są prawa i obowiązki odbiorcy w świetle CMR?

 • odbiorca, nawet jeżeli uprzednio odmówił przyjęcia towaru, może zawsze domagać się jego wydania, dopóki przewoźnik nie otrzyma przeciwnych instrukcji od nadawcy.
 • po przybyciu towaru do miejsca przewidzianego dla jego wydania, odbiorca ma prawo żądać od przewoźnika wydania, za pokwitowaniem, drugiego egzemplarza listu przewozowego oraz towaru. Jeżeli stwierdzono zaginięcie towaru lub jeżeli towar nie przybył po upływie określonego terminu, odbiorca może w imieniu własnym dochodzić wobec przewoźnika praw wynikających z umowy przewozu.
 • odbiorca, który korzysta z praw, jakie mu przysługują w myśl powyższego punktu, obowiązany jest zapłacić kwotę należności wynikającą z listu przewozowego. W przypadku sporu w tym przedmiocie przewoźnik obowiązany jest dostarczyć towar tylko wówczas gdy odbiorca udzieli mu zabezpieczenia.

5 Komentarze

 1. Dużo się dowiedziałam, dziękuję. Zatrudniłam się jako fakturzystka w firmie transportowej. Dziewczyny starsze stażem twierdzą, że jest przepis, który mówi, że do klienta razem z fakturą trzeba dołączyć 2 cmr. Więc jeśli się zdarzy, że mamy tylko 1 egzemplarz należy zrobić ksero i też dołączyć ( drugie dla nas- wiadomo). Moim zdaniem szkoda papieru i czasu, bo jeśli Klient rzeczywiście będzie chcial cmr x 2, to sam sobie skseruje. Jakie jest Wasze zdanie?

 2. Witam co grozi przewoźnikowi gdy nie posiada zielonej cmrki? Kierowca jej nie dopilnował, towar dostarczył a po wszystkim znikleła i jej nie ma. Przywiózł tylko dwie czarne.

  • Jak wskazuje konwencja CMR, rozdział III, art. 4: Dowodem zawarcia umowy przewozu jest list przewozowy. Brak, nieprawidłowość lub utrata listu przewozowego nie wpływa na istnienie ani na ważność umowy przewozu, która mimo to podlega
   przepisom niniejszej Konwencji.

   W zaistniałej sytuacji Przewoźnikowi nie grożą konsekwencje. Polecam zrobić ksero/ skan listu przewozowego, a resztę wysłać do zleceniodawcy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*


Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.