Viatoll – praktyczne porady

Nieuiszczenie opłaty w systemie viaToll lub pobranie jej w niepełnej wysokości może być spowodowane różnego rodzaju zdarzeniami. Mogą to być niezależne od przewoźnika, kierowcy lub operatora awarie, warunki atmosferyczne lub inne zdarzenia, na które kierujący nie miał wpływu. Istotne aby każdy przedsiębiorca, a w szczególności kierowca znał swoje obowiązki i prawa jakie gwarantują mu uniknięcie ewentualnej kary administracyjnej.
I. Przed wjazdem na drogę publiczną upewnij się, że masz środki na rachunku
Dotyczy to ponad 70%  kierowców, którzy poruszają się po drogach płatnych rozliczając opłaty poprzez przedpłatę, czyli bieżące uzupełnianie środków pieniężnych na koncie w systemie viaToll. Jeżeli urządzenie pokładowe viaBox nie sygnalizuje minimalnej ilości środków (2 sygnały dźwiękowe) ani nie ostrzega przed brakiem środków (4 sygnały dźwiękowe), wówczas należy domniemywać, że środki na rachunku są dostępne. Dla pewności jednak i własnego bezpieczeństwa kierowca może za pomocą infolinii zweryfikować jakie jest saldo dostępnych środków.
II. Zgłoś zdarzenie nietypowe
Również za pomocą infolinii lub drogą poczty elektronicznej czy też bezpośredniego kontaktu z Punktem Obsługi Klienta systemu Viatoll każdy kierowca ma prawo zgłosić, że np. viaBox „milczy”, czyli nie wydaje żadnych sygnałów lub wydaje czterokrotnie sygnał dźwiękowy pomimo dodatniego salda środków pieniężnych. Takie zachowanie kierowcy w sytuacji ewentualnej kontroli na drodze lub kontroli stacjonarnej będzie dowodem na brak związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy działaniem kierowcy a brakiem opłaty. Kontynuowanie jazdy z „milczącym” viaBoxem narazi kierowcę na postępowanie administracyjne, a w efekcie przysporzy stresu co do grożącej kary pieniężnej. Bezpośrednia reakcja na nieprawidłowe działanie viaBoxa leży zarówno w interesie kierowcy jak i przewoźnika, celem uniknięcia niesłusznej kary pieniężnej. Nie można jednak czekać ze zgłoszeniem reklamacji do czasu kontroli lub otrzymania pisma z GITD o wskazanie kierowcy poruszającego się po drogach płatnych bez wniesienia opłaty, jeżeli istnieją podejrzenia nieprawidłowego działania urządzenia.

III. Zadeklaruj jazdę z przyczepą/naczepą
Jeżeli pojazd (ciągnik siodłowy) zarejestrowano w systemie jako pojazd ciężarowy o dmc do 12 ton, a jednocześnie wydano urządzenie pokładowe viaBox , które posiada możliwość przełączania manualnego, wówczas kierowca powinien dokonać deklaracji czy porusza się samym ciągnikiem czy zestawem pojazdów. Wielu kierowców nie wie lub nie jest informowanych jaki typ viaBoxa posiada i w jakiej klasie wagowej zarejestrowano pojazd. Można to oczywiście sprawdzić dzwoniąc na infolinię. Często zdarza się, jednak że dopiero inspektor kontrolujący uświadamia kierowcę, iż powinien użyć przełącznika, aby system pobierał opłatę adekwatną do poruszającego się zestawu pojazdów.
IV. Broń swoich praw w trakcie bezpośredniej kontroli drogowej
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie trybu, sposobu i zakresu kontroli prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej z dnia 23 czerwca 2011 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 773):
„ § 6.
1. W przypadku gdy w trakcie kontroli mobilnej stwierdzone zostało naruszenie prawidłowości uiszczenia opłaty, z przeprowadzonych czynności kontrolujący sporządza protokół kontroli”
Wobec powyższego zrozumiałym jest zakończenie kontroli drogowej protokołem, a nie wydaniem od razu decyzji administracyjnej o nałożeniu kary pieniężnej.
KIEROWCA MA PRAWO:
– odmówić odpisania protokołu kontrolnego,
– do zapoznania się z materiałem dowodowym, w tym ze stanem środków na koncie viaToll,
– powołania pełnomocnika
– do wniesienia wyjaśnień
– do żądania przeprowadzenia dowodu z przesłuchania świadka w osobie przedsiębiorcy, który opłatę uiścił lub dowodu z dokumentu reklamacji złożonej w systemie viaToll .
Bez pełnego przeprowadzenia postępowania dowodowego zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego nie można wydać decyzji administracyjnej.

V. Prawidłowo zamontuj viaBox – unikniesz zarzutu “braku komunikacji urządzenia z bramownicą”
Nie ma podstaw do wszczynania postępowań administracyjnych w sprawie braku opłaty jeżeli środki na rachunku były dostępne a urządzenie było prawidłowo zamontowane na szybie pojazdu. Operator systemu viaToll opracował instrukcję obrazkową dla kierujących pojazdami, która ułatwi prawidłowy montaż viaBoxa. Instrukcja dostępna na stronie pod tym linkiem.
źródło: polskitraker.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*


Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.