Pierwsza w Polsce prognoza kosztu jednego kilometra w transporcie

Na czerwiec, Profesor Zdzisław Kordel prognozuje  średni koszt na poziomie 3,52 zł za kilometr.

Średni koszt 1 wozokilometra przebiegu na miesiąc czerwiec 2015 oszacowano, że wyniesie 3,52 zł (0,85 EUR). Prognoza Profesora Zdzisława Kordela oznacza, że średni koszt jednego kilometra w czerwcu będzie mniejszy o 5,37% w porównaniu do średniomiesięcznego kosztu 1 km w 2014 roku*.
Średni koszt jednego wozokilometra w czerwcu 2015
Na dany poziom kosztów, w czerwcu, będą składały się poszczególne zmienne:
Koszt materiałów pędnych i eksploatacyjnych szacuje się, że wyniesie 1,39 zł (będzie stanowić  39,6% całkowitego kosztu).
Koszt usług remontowych, napraw i ogumienia przewiduje się, że uplasuje się na poziomie 0,15 zł (będzie stanowił 4,4% całkowitego kosztu).
Amortyzacja, leasing i inne szacuje się, że będzie to koszt 0,36 zł (będzie stanowić 10,1 % całkowitego kosztu).
Koszt wynagrodzenia i delegacji kierowców wliczając w to ZUS przewiduje się, że wyniesie 0,82 zł (będzie stanowić 23,3 % całkowitego kosztu).
Koszty ubezpieczeń oraz podatek od środków transportu szacuje się, że wyniesie 0,21 zł (będzie stanowić 6,1% całkowitego kosztu).
Koszt opłat drogowych i promów przewiduje się, że będzie to 0,45 zł (będzie stanowić 12,7% całkowitego kosztu).
Pozostałe koszty związane z działalnością przewozową przedsiębiorstwa szacuje się, że będą wprowadzały dodatkowe 0,14 zł (będzie stanowić 3,9% całkowitego kosztu).
Średniomiesięczny koszt jednego wozokilometra za 2014 roku*
Średni koszt 1 wozokilometra przebiegu w 2014 roku wyniósł 3,73 zł (0,89 EUR).
Na dany poziom kosztów w 2014 roku złożyły się poszczególne zmienne:
Koszt materiałów pędnych i eksploatacyjnych wyniósł 1,54 zł (stanowił 41,3% całkowitego kosztu). Koszt usług remontowych, napraw i ogumienia uplasował się na poziomie 0,15 zł (stanowił 4,0% całkowitego kosztu).
Amortyzacja, leasing i inne to koszt 0,32 zł (stanowił 8,6% całkowitego kosztu).
Koszt wynagrodzenia i delegacji kierowców wliczając w to ZUS wynosiły 0,82 zł (stanowiły 22,0 % całkowitego kosztu).
Koszty ubezpieczeń oraz podatek od środków transportu wyniósł 0,27 zł (stanowił 7,2% całkowitego kosztu).
Koszt opłat drogowych i promów to 0,50 zł (stanowił 13,4% całkowitego kosztu).
Pozostałe koszty związane z działalnością przewozową przedsiębiorstwa wprowadziły 0,13 zł (stanowił 3,5% całkowitego kosztu).
W jakim celu badamy średni koszt jednego kilometra?
Znajomość struktury kosztów jest niezbędna do prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorstwa. Koszty bada się w celu porównania swojego poziomu z innymi podmiotami na rynku a także aby ustalić właściwy poziom cen na realizację określonych usług lub wytworzenie produktów.
Dzisiaj przy dużej ilości podmiotów transportowych na rynku, czyli tym samym przy ograniczonej możliwości podwyższania cen na produkty i usługi, działalność gospodarcza firmy powinna polegać na redukcji kosztów i poszukiwaniu ich optymalizacji w celu powiększania z okresu na okres wpływów finansowych.
Specyfikacja kosztów
Poszczególne grupy kosztów były rozpatrywane następująco:
W grupę materiały pędne i eksploatacyjne włączono ad-blue, płyny i oleje, części zamienne oraz wyposażenie.  W zbiór kosztów nazwanych usługi remontowe, naprawy i ogumienie wliczono również koszty przeglądów i myjni. Amortyzacja, leasing i inne ,w tą grupie uwzględniono koszt amortyzacji, leasingu, dzierżawy, kredytu itp. W zbiorze wynagrodzeń i delegacji kierowców plus ZUS wliczano także koszty wynagrodzeń netto z kontraktów lub brutto z umów o pracę. Ubezpieczenie oraz podatek od środków transportu obejmowało OC, AC i podatek od środków transportu.
Opłaty drogowe zostały powiększone o odprawy celne i pozostałe opłaty związane z przewozami oraz koszty przepraw promowych. Pozostałe koszty działalności przewozowej przedsiębiorstwa to koszty nadzoru lub obsługi wraz z telefonią komórkową i parkingami.
Wartym podkreślenia jest również fakt, że prezentowane koszty na 1 kilometr uwzględniają zarówno kilometry puste, jak i ładowne. Patrząc na dane z perspektywy przychodów, należy podkreślić zależność, iż stawki przewozowe „na powrotach” są zawsze niższe .
Z czego mogą wyniknąć różnice?
Prognozę kosztu jednego kilometra w rozbiciu na poszczególne miesiące należy rozpatrywać biorąc pod uwagę możliwość wystąpienia rozbieżności.
Następujące czynniki mogą wpłynąć na różnice w poziomach poszczególnych składników:
1. Realizacja zleceń transportowych na różnych kierunkach, ze wskazaniem na największe rozbieżności wykazywane pomiędzy kierunkiem wschodnim a kierunkiem rynku krajów UE.
2. Średnie spalanie pojazdów, które uzależnione jest głównie od nowoczesności ciągnika (klasa EURO), średniego tonażu, ukształtowania terenu i rodzaju tras na kierunkach, jakości paliwa, charakteru jazdy kierowcy (eco-drivingu).
3. Miejsce tankowania (stacja, kraj).
4. Forma własności pojazdu: pojazd własny (kupiony za gotówkę), leasingowany, dzierżawiony, kupiony na kredyt.
5. Przeprawianie pojazdów promami.
6. Stosowanie dodatku ad-blue (uzależnienie od klasy Euro ciągnika).
7. Sposób rozliczania się z kierowcami, którzy mogą być na umowie o pracę lub na kontrakcie.
8. Posiadanie kontraktu serwisowego lub naprawienie i remontowanie ciągników we własnym zakresie.
9. Rodzaj i liczba używanych naczep.
10. Rodzaj posiadanych urządzeń teleinformatycznych.
11. Posiadanie dodatkowego personelu, obsługującego i nadzorującego tabor oraz rozliczającego kierowców.
12. Posiadanie bazy (stacji obsługi) taboru.
13. Wielkość przedsiębiorstwa i bezpośrednie zaangażowanie właścicieli w realizację zleceń.
14. Rodzaj nadwozia: pojazdy uniwersalne lub specjalizowane.
15. Średnia liczba KM przypadająca na jeden pojazd w miesiącu              .
Dane zobrazowano na infografice:     
    
Pierwsza w Polsce prognoza kosztu jednego kilometra w transporcie
                        
* wyniki za I półrocze 2014 roku. 1 Komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*


Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.