Kontrole graniczne i ograniczenia ruchu w Europie

W Katowicach w dniach 3-14 grudnia odbywać się będzie Szczyt klimatyczny ONZ. W związku z tym należy liczyć się z niedogodnościami. Kierowców czekają kontrole graniczne i ograniczenia w ruchu w Europie.

Kontrole graniczne i ograniczenia w ruchu do 16 grudnia

22 listopada na granicy wewnętrznej tymczasowo przywrócono kontrolę graniczną w związku ze szczytem klimatycznym ONZ 2018, który odbędzie się w Katowicach w dniach 3 – 14 grudnia . Do 16 grudnia granicę z Niemcami, Litwą, Czechami i Słowacją będzie można przekraczać tylko w wyznaczonych miejscach. Jest ich w sumie 264. Kontrole będą również prowadzone w portach morskich i na lotniskach, a także bezpośrednio na drogach.

Lista przejść granicznych, na których będzie można przekraczać granice

Granicę będzie można przekraczać tylko w wyznaczonych miejscach, a takich miejsc będzie na granicy lądowej w sumie 264: na granicy z Czechami – 142, ze Słowacją  – 62, z Niemcami – 48, z Litwą – 12. Pełna lista stanowi załącznik do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 października 2018 roku w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej.

Jak będzie działała kontrola?

Przywrócenie kontroli nie oznacza powrotu przejść granicznych i szlabanów. Kontrola realizowana będzie w oparciu o patrole Straży Granicznej z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu, czyli mobilnych terminali i tzw. schengenbusów. Pojazdy te mają wyposażenie umożliwiające funkcjonariuszom SG przeprowadzenie kontroli granicznej poza przejściem granicznym.

Kontrolowane będą tylko osoby wjeżdżające do Polski. Kontrola prowadzona będzie w sposób wyrywkowy, a działania dostosowane do realnego zagrożenia. Osoby i pojazdy będą typowane do kontroli na podstawie analizy ryzyka oraz informacji przekazywanych przez służby państw sąsiednich. W przypadku ustalenia osób, które mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego, wydawane będą decyzje o odmowie wjazdu do naszego kraju.

Na co należy się przygotować?

Wszyscy odwiedzający w tym czasie Polskę powinni być przygotowani na konieczność okazania dokumentów oraz na sprawdzenie pojazdu, którym podróżują. W czasie trwania tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej obywatele UE, EOG oraz innych państw, które nie należą do UE, ale na podstawie umów zawartych z UE korzystają z prawa do swobodnego przemieszczania, mogą wjechać na terytorium Polski na podstawie ważnego dowodu osobistego lub paszportu. Obywatele państw trzecich muszą spełnić warunki wjazdu określone w przepisach i posiadać paszport oraz wizę, jeśli jest wymagana. Lista państw, których obywatele mogą podróżować do Polski bez wiz jest dostępna na stronie polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Utrudnienia w Katowicach

Wiele ograniczeń ruchu wprowadzono także w Katowicach. Należy zwracać uwagę na nowe znaki, tym bardziej, że działania służb są zdecydowane i restrykcyjne. Czytaj więcej o utrudnieniach w Katowicach.

Sprawdź także kalendarz dni wolnych w Europie w 2019 roku.

Źródło: Straż Graniczna

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.