Kategorie prawa jazdy – Kompendium wiedzy

kategorie prawa jazdy

Aktualnie w Polsce występuje 17 różnych kategorii prawa jazdy. Podstawą uzyskania każdej z nich, jest osiągnięcie określonego wieku, pozytywnego wyniku badań lekarskich, ukończenie kursu i zaliczenie egzaminu. Poniżej przedstawiamy listę dostępnych w Polsce kategorii prawa jazdy, do czego uprawniają oraz w jakim wieku można się o nie ubiegać.

Kategoria AM

Prawo jazdy upoważniające do kierowania:

 • motorowerem, czyli pojazdem dwukołowym lub trójkołowy, napędzanym silnikiem spalinowym do 50 cm³ lub silnikiem elektrycznym do 4 kW. Maksymalna prędkość takiego pojazdu nie może przekraczać 45 km/h;
 • lekkim czterokołowcem, który nie waży więcej niż 350 kg i nie rozwija prędkości ponad 45 km/h.

Powyższe pojazdy na terenie Polski mogą być połączone z przyczepą.

Do zdawania tej kategorii mogą podchodzić osoby, które ukończyły 14 lat. Nieletni muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów. Kategoria AM przyznawana jest z urzędu, po osiągnięciu prawa jazdy każdego innego rodzaju.

Kategoria A1

Będąc w jej posiadaniu, można jeździć:

 • motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm³, mocy maksymalnej 11kW i stosunku mocy do masy własnej do 0,1 kW/kg;
 • motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW;
 • pojazdami wskazanymi w kategorii AM.

Powyższe pojazdy na terenie Polski mogą być połączone z przyczepą.

O uprawnienia kategorii A1 mogą starać się osoby, po ukończeniu 16 r.ż.

Kategoria A2

Jej posiadacze mogą prowadzić:

 • motocykl o mocy maksymalnej 35 kW oraz stosunku mocy do masy własnej do 0,2 kW/kg.  Co ważne, pojazd tego typu nie może powstać na bazie pojazdu, którego pierwotna moc przekraczała 70 kW;
 • motocykl trójkołowy do 15kW;
 • pojazdy wskazane w kategorii AM.

Powyższe jednostki, na terenie Polski mogą być połączone z przyczepą. Prawo jazdy A2 dostęne jest dla osób po 18-stych urodzinach.

Kategoria A

Zapewnia uprawnienia do kierowania dowolnym motocyklem, na terenie Polski również z przyczepą oraz pojazdami wskazanymi w kat. AM.

Aby ubiegać się o prawo jazdy kat A, należy mieć ukończone 20 lat (posiadacze prawa jazdy kat. A2 od co najmniej 2 lat) lub 24 lata.

Kategoria B1

Po jej zdobyciu, można prowadzić pojazdy czterokołowe np. typu quad, które nie przekraczają masy 400 kg, gdy przewożą osoby lub 550 kg, gdy służą do przewozu rzeczy. Kategoria ta daje także możliwość kierowania pojazdami wskazanymi w kat. AM.

Do uzyskania tego rodzaju dokumentu, należy mieć ukończone 16 lat.

 Kategoria B

Daje ona uprawnienia do kierowania:

 • samochodem o masie całkowitej do 3,5 t, wyłączając autobus i motocykl;
 • samochodem z przyczepą lekką, o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg;
 • samochodem wraz z cięższą przyczepą, uwzględniając masę całkowitą takiego zestawu do 3,5 t;
 • przy dodatkowo zaliczonym egzaminie, odnotowanym w prawie jazdy, możliwym jest, prowadzenie samochodu do 3,5 t z cięższą przyczepą, o masie całkowitej zestawu do 4250 kg;
 • ciągnikiem rolniczym, tylko na terenie Polski;
 • ciągnikiem rolniczym z lekką przyczepą o masie do 750 kg, tylko na terenie Polski;
 • pojazdem wolnobieżnym np. walcem, tylko na terenie Polski;
 • pojazdem wolnobieżnym z lekką przyczepą do 750 kg, tylko na terenie Polski;
 • Po 3 latach posiadania prawa jazdy kat. B, przyznawane jest uprawnienie do kierowania na terenie kraju motocyklem o pojemności skokowej silnika do 125 cm³, mocy do 11 kW oraz stosunku mocy do masy 0,1 kW/kg.

Otrzymanie kategorii B musi być poprzedzone ukończeniem 18 lat.

Kategoria B+E

Uprawnia do kierowania

 • pojazdem wskazanym w kategorii B wraz z przyczepą o dopuszczalnej masie nieprzekraczającej całkowitej masy pojazdu ciągnącego.

W przypadku ciągnika rolniczego i pojazdu wolnobieżnego, przyczepa dopuszczalna jest wyłącznie na terenie naszego kraju.

Kategoria C1

Posiadacz tego rodzaju prawka może kierować

 • pojazdem samochodowym o masie powyżej 3,5 t, jednak maksymalnie do 7,5 t (mała ciężarówka), z wyłączeniem autobusu;
 • ciągnikiem rolniczym;
 • pojazdem wolnobieżnym np. walcem.

Powyższe pojazdy mogą ciągnąć lekką przyczepę.

Wymaganiem do osiągnięcia tej kategorii jest ukończenie 18 r.ż. i posiadanie prawa jazdy kat. B.

Kategoria C1+E

Uprawnia do prowadzenia pojazdu z kat C1 z przyczepą, której masa nie przekracza masy pojazdu ciągnącego. Zestaw nie może ważyć więcej niż 12 t.

Minimalny wiek posiadacza tej kategorii to 18 lat.

Kategoria C

Dopuszcza kierowanie:

 • samochodem powyżej 3,5 t, z wyłączeniem autobusów. Pojazd może ciągnąć lekką przyczepkę do 750 kg;
 • pojazdami wskazanymi w kategorii AM;
 • ciągnikiem rolniczym na terenie Polski;
 • pojazdem wolnobieżnym na terenie Polski.

Osoba ubiegająca się o prawo jazdy kategorii C musi mieć 21 lat i prawo jazdy kat. B.

Kategoria C+E

Dotyczy pojazdów z kategorii C wraz z przyczepą. Posiadacz musi mieć minimum 21 lat, a także prawo jazdy kat. B i C.

Po zdaniu egzaminu na C+E, automatycznie przypisana zostaje kat. B+E.

Kategoria D

Prawo jazdy umożliwiające kierowanie:

 • autobusem;
 • autobusem wraz z lekką przyczepą;
 • pojazdami wskazanymi w kat. AM;
 • ciągnikiem rolniczym na terenie Polski, wraz z przyczepą do 750 kg;
 • pojazdem wolnobieżnym na terenie Polski, wraz z przyczepę do 750 kg.

Kategoria D1

 • autobus o długości maksymalnej do 8 m, przystosowany do przewozu do 17 łącznie z kierowcą;
 • ciągnik rolniczy;
 • pojazd wolnobieżny;
 • pojazdy wskazane w kat. AM.

Uprawniony musi mieć 21 lat.

Kategoria D1+E

Posiadacz tej kategorii ma prawo kierować autobusem wskazanym w kat. D1 wraz z lekką przyczepą do 750 kg. Minimalny wiek to 21 lat.

Kategoria D+E

Daje możliwość kierowania zespołem pojazdów wskazanych w kat. D z przyczepą. Wymagane ukończenie 21 lat.

Kategoria T

Dotyczy uprawnień do prowadzenia:

 • ciągnika rolniczego;
 • pojazdu wolnobieżnego np. walca;
 • pojazdów wskazanych w kat. AM;
 • zespoły pojazdów powstałe na skutek połączenia ciągnika rolniczego lub pojazdu wolnobieżnego z przyczepą.

Minimalny wiek w tym przypadku to 16 lat.

Tramwaj

Aby zdobyć uprawnienia do kierowania tramwajem, wymagane jest ukończenie 21 lat. Warto wiedzieć, że można rozpocząć kurs na daną kategorię prawa jazdy 3 miesiące przed osiągnięciem dopuszczalnego wieku.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*


Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.