Kabotaż – pytania i odpowiedzi

Rozporządzenie (WE) nr 1072/20091 określa obecnie nowe zasady wykonywania przewozów kabotażowych, które obowiązywać będą od 14 maja 2010 roku. Nowe zasady, określone w art. 8 Rozporządzenia, ograniczają ogólny czas trwania przewozów kabotażowych do 7 dni i ustalają maksymalna liczbę dozwolonych operacji kabotażowych na trzy. Przed rozpoczęciem przewozu kabotażowego przewoźnik winien wjechać na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej załadowanym pojazdem, a towary przewoź one w przychodzącym ruchu międzynarodowym winny zostać dostarczone.

Te warunki i zasady wywołują z pewnością określone pytania dotyczące ich dokładnej definicji oraz granic.

Kiedy przewoźnik możne rozpocząć przewóz kabotażowy?

Przewoźnik możne rozpocząć wykonywanie przewozu kabotażowego wyłącznie w przypadku, w którym prowadzi transport międzynarodowy, tj. transgraniczny. Przewóz może mieć początek na terytorium państwa członkowskiego lub kraju trzeciego. Wszelkie towary przewożone w przychodzącym ruchu międzynarodowym winny zostać dostarczone.W przypadku przychodzącego ruchu międzynarodowego obejmującego transport składający się z kilku partii przewóz kabotażowy rozpocząć można wyłącznie po
dostarczeniu wszystkich tych partii.

Co stanowi „operację kabotażową”? Czy może istnieć kilka punktów załadunkowych lub rozładunkowych?

Pojecie „operacji” wymaga interpretacji na gruncie powszechnie stosowanych praktyk w branży transportu drogowego. Oznacza ono przewóz frachtu od momentu podjęcia towarów do momentu ich dostarczenia do adresata zgodnie z listem przewozowym. Operacja taka może obejmować kilka(naście) punktów załadunkowych lub kilka(naście) dostaw, w zależności od okoliczności.

Kiedy rozpoczyna się okres 7 dni i w jaki sposób jest on obliczany?

„Dni”, o których mowa w Rozporządzeniu, odnoszą się do dni kalendarzowych, nie zaś okresu 24 godzin. Dlatego te całkowity okres 7 dni, o którym mowa w art. 8 (2), rozpoczyna się o godz. 00.00 dnia następującego po ostatnim rozładunku, mającym miejsce w trakcie przychodzącego ruchu międzynarodowego. Ostatni rozładunek w trakcie końcowej operacji kabotażowej winien wiec mieć miejsce najpóźniej siódmego dnia o godz. 24.00.
1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 1072/2009 z dnia 21 października 2009 roku
dotyczące wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych, Dz.U. L 300 z
14.11.2009, str. 72

Co oznacza trzydniowy limit, o którym mowa w art. 8 (2) ustęp drugi?

W terminie powyższych 7 dni przewoźnik może dokonać przewozu kabotażowego w jednym lub w większej liczbie państw członkowskich. Maksymalnie można przeprowadzić 3 operacje kabotażowe. Przewoźnik może podjąć decyzje o realizacji jednej, dwóch lub wszystkich trzech operacji kabotażowych nie w państwie członkowskim przychodzącego ruchu międzynarodowego, ale i w innych państwach członkowskich.
W takim przypadku w danym państwie członkowskim dopuszczalna jest wyłącznie jedna operacja kabotażowa, która nale y przeprowadzić w terminie 3 dni od wkroczenia na terytorium państwa członkowskiego bez ładunku. Jeśli chodzi o obliczenie okresu 3 dni, zastosowanie ma wyjaśnienie podane powyżej w odniesieniu do okresu 7 dni.

W jaki sposób interpretować postanowienie art. 8 (4) mówiące, że nie są wymagane żadne
dodatkowe dokumenty?

Od przewozników wymaga sie prowadzenia dokumentacji ka dego przewozu realizowanego w zwiazku z prowadzonymi przez nich operacjami kabota zowymi. Dokumentacja ta winna obejmowac wszystkie szczegółowe informacje wymienione w art. 8 (3), ustep drugi. Informacje te zawarte sa w liscie przewozowym lub konosamencie, zwykle w formacie CMR. W celu udowodnienia poszanowania przepisów kabotaz owych nie jest wymagane posiadanie jakichkolwiek dodatkowych dokumentów.
Postanowienie to nie oznacza jednak, e organy kontrolne nie maja prawa wykorzystac innych dowodów wymaganych na mocy przepisów prawa dotyczacych transportu drogowego, np. danych z tachografów, w celu ustalenia, czy operacja kabota zowa prowadzona jest zgodnie z przepisami.

A jeśli chodzi o kabotaż w połączeniu z transportem kombinowanym?

Przewóz towarów powiązany z transportem kombinowanym, określonym w Dyrektywie 92/106/EWG, nie jest objęty przepisami dotyczącymi wykonywania przewozów kabotażowych zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1072/2009. Operacje te nadal prowadzone są zgodnie z postanowieniami powyższej dyrektywy.


Co stanie się z przepisami dotyczącymi wykonywania przewozów kabotaż owych obowiązującymi w państwach członkowskich?

Nowe przepisy dotyczące wykonywania przewozów kabotażowych obowiązywać będą od
14 maja 2010 roku. Od tego dnia zastąpią one wszelkie krajowe przepisy zawierające
odmienne zasady. Oznacza to równie , e władze krajowe nie mogą wymagać
jakichkolwiek dodatkowych dokumentów oprócz tych posiadanych przez przewoźnika, a
zawierających szczegółowe informacje dotyczące operacji kabotażowej

źródło: zpmd.pl.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*


Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.