Co warto wiedzieć o dobrej reputacji przewoźnika?

Co warto wiedzieć o dobrej reputacji przewoźnika?

Jest niezbędna każdemu przedsiębiorcy z branży transportowej, bo stanowi warunek wykonywania zawodu przewoźnika drogowego. Trzeba o nią dbać i stosunkowo łatwo można ją utracić. Co warto wiedzieć o dobrej reputacji przewoźnika?

Co to jest dobra reputacja?

Dobrą reputację, stanowiącą warunek wykonywania zawodu przewoźnika drogowego, można zdefiniować jako spełnienie przez przedsiębiorcę transportowego lub zarządzającego transportem wymogu niekaralności za określone przestępstwa umyślne z dziedziny prawa handlowego, upadłościowego, płac i warunków zatrudnienia, prawa o ruchu drogowym,  odpowiedzialności zawodowej, handlu ludźmi lub narkotykami albo inne poważne, bardzo poważne lub najpoważniejsze naruszenia przepisów w dziedzinie transportu drogowego.

Kiedy dobra reputacja jest niezbędna?

Istotą dobrej reputacji jest legitymowanie się nią zarówno w czasie ubiegania się o zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, jak i przez cały czas jego wykonywania.

Kiedy przewoźnik traci dobrą reputację?

Przewoźnik traci dobrą reputację, gdy jest adresatem co najmniej dwóch wykonalnych decyzji administracyjnych o nałożeniu kary pieniężnej za naruszenia określone w załączniku nr IV Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 1071/2009, do których należą:

 1. wyroki w następujących dziedzinach:
 • prawo handlowe
 • prawo upadłościowe
 • płace i warunki zatrudnienia w zawodzie
 • prawo o ruchu drogowym
 • odpowiedzialność zawodowa
 • handel ludźmi, narkotykami, katastrofa w ruchu komunikacyjnym…

2. naruszenie przepisów UE w zakresie:

 • czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku kierowców, czasu pracy oraz instalacji i używania urządzeń kontrolnych;
 • maksymalnej masy i wymiarów pojazdów użytkowych w ruchu międzynarodowym
 • kwalifikacji wstępnej i ustawicznego kształcenia kierowców;
 • badań technicznych w celu dopuszczenia pojazdów użytkowych do ruchu
 • dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych rzeczy lub osób
 • bezpieczeństwa w drogowym przewozie towarów niebezpiecznych
 • instalacji i używania ograniczników prędkości w niektórych rodzajach pojazdów
 • praw jazdy
 • dostępu do zawodu
 • transportu zwierząt

Gdzie zawarte są wytyczne na temat dobrej reputacji?

Informacje na ten temat zawarte są w artykule 7D konwencji CMR oraz:

– Rozporządzeniu Komisji Europejskiej 2016/403

– Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego 1071/2009

– KREPT – Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorstw Transportowych

Co jest wskazaniem do kontroli?

Dobrą reputację bardzo łatwo utracić. Wyznacznikiem dla służb kontrolujących, że powinny sprawdzić jakość działalności przewoźnika są tak zwane poważne i bardzo poważne naruszenia, o których pisaliśmy w artykule dot. ustawy o transporcie drogowym.

Wskazaniem do kontroli są 3 poważne naruszenia w ciągu roku lub 1 bardzo poważne naruszenie.

Przewoźnik traci dobrą reputację, a tym samym licencję przewozową w wyniku przestępstwa z zakresu:

 • katastrofy w ruchu komunikacyjnym
 • spowodowania niebezpieczeństwa katastrofy
 • prowadzenia w stanie nietrzeźwym
 • niezatrzymania się do kontroli
 • przewożenia narkotyków, środków odurzających
 • przestępstw administracyjnych

Inne okoliczności oceny dobrej reputacji

Są także inne okoliczności brane pod uwagę przy ocenie dobrej reputacji. W przypadku naruszeń innych niż popełnienie przestępstwa, przy dokonywaniu oceny dobrej reputacji, organ weźmie pod uwagę w szczególności:

 • czy liczba stwierdzonych naruszeń jest nieznaczna w stosunku do liczby kierowców zatrudnionych przez przedsiębiorcę bądź będących w jego dyspozycji oraz skali prowadzonych operacji transportowych;
 • czy istnieje możliwość poprawy sytuacji w przedsiębiorstwie, w tym czy w przedsiębiorstwie podjęto działania mające na celu wdrożenie prawidłowej dyscypliny pracy lub wdrożono procedury zapobiegające powstawaniu naruszeń obowiązków lub warunków przewozu drogowego;
 • interes społeczny kontynuacji działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę, w szczególności jeżeli cofnięcie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego spowodowałoby w znaczący sposób wzrost poziomu bezrobocia w miejscowości, gminie lub regionie;
 • opinię polskiej organizacji o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszającej przewoźników drogowych, działającej od co najmniej 3 lat, której przedsiębiorca jest członkiem.

Katalog wyżej wymienionych okoliczności nie jest jednak zamknięty, na co wskazuje zwrot „w szczególności”, a zatem organ będzie mógł wziąć pod uwagę również inne okoliczności, które nie zostały wymienione w przepisach wprost.

Czego się wystrzegać, aby nie utracić dobrej reputacji?

Aby utrzymać dobrą reputację warto wystrzegać się następujących czynności:

 • uzależnienia wynagrodzenia kierowcy od przebytej odległości lub ilości przewożonych rzeczy
 • braku badań technicznych
 • oszustw na tachografach
 • niepoddawania się kontroli
 • zatrudnienia kierowcy bez uprawnień i badań lekarskich
 • mandatów kierowców
 • utraty ważności świadectwa kierowcy
 • wypisu z licencji
 • braku homologacji tachografów

Więcej informacji znajdziecie na ten temat w treści ustawy o transporcie drogowym.

Jak odzyskać dobrą reputację?

Warto pamiętać o tym, że utrata dobrej reputacji nie jest bezterminowa. Możliwe jest jej odzyskanie przez zastosowanie środków rehabilitacyjnych. Ustawa o transporcie drogowym (art. 7e) odwołując się do art. 6 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, wymienia następujące środki rehabilitacyjne:

 • zatarcie skazania za przestępstwa określone w art. 5 ust. 2a;
 • zatarcie skazania za wykroczenia stanowiące naruszenia określone w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 lub załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) 2016/403;
 • upływ roku od dnia nałożenia grzywny w formie mandatu karnego za wykroczenia stanowiące naruszenia określone w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 lub załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) 2016/403;
 • uznanie za niebyłe nałożonych sankcji administracyjnych za naruszenia określone w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 lub załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) 2016/403.

Sankcję administracyjna uważa się za niebyłą – po upływie roku od dnia wykonania decyzji administracyjnej o jej nałożeniu.

Na podstawie: prawnicytransportu.pl, materiały szkoleniowe Kancelarii LegalTrans

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*


Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.