Przebieg odprawy celnej

odprawa celna

Przebieg odprawy celnej w procedurze uproszczonej:

DOSTAWCA ZAGRANICZNY

GRANICZNA JEDNOSTKA ADMINISTRACJI CELNEJ
(rola ograniczona funkcjonalnie i czasowo, ze względu na powszechne stosowanie dokumentów WPT)

AGENCJA CELNA ZLOKALIZOWANA PRZY URZĘDZIE CELNYM

· odbiór dokumentów od przewoźnika, kontakt z firmą krajową,

· weryfikacja dokumentów importowych,
· przygotowanie dokumentu SAD, obliczenie wysokości należności celno-podatkowych,
· wysłanie powiadomienia do urzędu celnego,
· oczekiwanie na odpowiedź z urzędu celnego – maksymalny czas 2 godziny ( najczęściej odpowiedź natychmiastowa)

średni czas powyższych operacji około 2 godzin

· uzyskanie zgody na rozładunek,
· wpis towarów do rejestru po rozładunku towarów,
· obliczenie wysokości długu celnego, obciążenie zabezpieczenia generalnego,
· złożenie dokumentów tranzytowych w urzędzie celnym,
· potwierdzenie i zwrot dokumentów tranzytowych przewoźnikowi,
· sporządzenie SAD -ów uzupełniających,

średni czas około 1 godzina

WEWNĘTRZNA JEDNOSTKA ADMINISTRACJI CELNEJ
· weryfikacja powiadomienia i wysłanie potwierdzenia dot. decyzji odnośnie towaru – maksymalny czas 2 godziny (w praktyce 15minut),
· rejestracja dokumentów tranzytowych w dniu następnym po zwolnieniu towarów,
· rejestracja SAD-ów uzupełniających,

FIRMA KRAJOWA

· rozładunek towaru,
· kontrola zgodności towarów z dokumentami handlowymi,
· odpowiedź dotycząca zawartości przesyłki przesłana faksem do agencji celnej (potwierdzenie zgodności lub protokół rozbieżności).

EKSPORT

odprawa celna z zastosowaniem dokumentu WPT – wszystko w procedurze uproszczonej

podział funkcji pomiędzy poszczególne podmioty

FIRMA KRAJOWA

· załadunek towarów,
· przygotowanie dokumentów wysyłkowych,

AGENCJA CELNA

· kontrola dokumentów wysyłkowych,
· kontrola środka transportu – fakultatywnie,
· nakładanie zamknięć celnych przez agencję celną,
· wysłanie powiadomienia do Urzędu Celnego,
· oczekiwanie na decyzję dotyczącą odprawy maksymalnie 2 godziny (najczęściej odpowiedź natychmiastowa),
· w tym czasie przygotowywanie dokumentów SAD, EUR,
· na życzenie klienta lub przewoźnika wystawienie dokumentu WPT w procedurze uproszczonej,
· legalizacja EUR,
· stemplowanie dokumentów pieczęciami urzędowymi,
· wpis towarów do rejestru,
· przekazanie dokumentów do Urzędu Celnego po wysyłce towarów.

średni czas oczekiwania około 30 minut

 

WEWNĘTRZNA JEDNOSTKA ADMINISTRACJI CELNEJ

· weryfikacja powiadomienia i wysłanie potwierdzenia dot. decyzji odnośnie towaru – maksymalny czas 2 godziny ( najczęściej odpowiedź natychmiastowa).

GRANICZNA JEDNOSTKA ADMINISTRACJI CELNEJ

(rola ograniczona funkcjonalnie i czasowo, ze względu na wystawienie w agencji celnej dokumentów WPT w procedurze uproszczonej)

ODBIORCA ZAGRANICZNY

źródło: jasfbg.com.pl
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.