Jak przygotować się na Brexit?

Jak przygotować się na Brexit?

Od kilku miesięcy branżę transportową obiegają różne informacje na temat opuszczenia przez Wielką Brytanię Unii Europejskiej. Brexit ma ostatecznie nastąpić 30 marca 2019 roku. Pomiędzy państwem wyspiarskim a wspólnotą państw europejskich trwają negocjacje w tej sprawie. Niezależnie od ich wyniku warto wiedzieć, jak przygotować się na Brexit. Ministerstwo Spraw Zagranicznych przygotowało specjalną broszurę, w której zawarte są rozważania na temat możliwych scenariuszy.

Brexit i jego skutki

„Rozwód” Unii Europejskiej z Wielką Brytanią może przebiec dwojako – spokojnie – z zachowaniem obowiązujących zasad przewozu, tj. tzw. uporządkowany Brexit lub bez uzgodnienia zasad, tj. twardy Brexit. Wielka Brytania jest dla Polski bardzo ważnym partnerem handlowym, dlatego już teraz przedsiębiorcy prowadzący interesy z tym krajem powinni przygotować się na możliwe scenariusze. Brexit może oznaczać, że towary, które dziś są wwożone do lub wywożone z Wielkiej Brytanii w ramach swobodnego przepływu, będą podlegały takiej samej odprawie, jak w przypadku handlu z krajami spoza UE – w szczególności obowiązkowym zgłoszeniom celnym i kontrolom granicznym.

Warto także zaznaczyć, że brexit wpłynie również na firmy, które bezpośrednio nie handlują z partnerami brytyjskimi, ale dostarczają wkładu (np. podzespołów) kontrahentom z UE handlującym z Wielką Brytanią. Każdy unijny przedsiębiorca eksportujący i importujący z jednolitego rynku jest realnie narażony na konsekwencje brexitu.

Uporządkowany Brexit

Uporządkowany Brexit może oznaczać gwarancję praw obywateli UE w Wielkiej Brytanii oraz rozliczenie zobowiązań finansowych tego państwa wobec Unii. Od 30 marca 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. będzie obowiązywał okres przejściowy. W tym czasie zostaną zachowane dotychczasowe zasady relacji handlowych. Wielka Brytania będzie wciąż częścią jednolitego rynku, a więc nie będzie ceł ani dodatkowych regulacji.

Po okresie przejściowym jedną z możliwości jest zawarcie umowy o wolnym handlu utrzymującej zerowe cła na większość towarów, możliwe, że nawet na wszystkie.  Są jednak pewne ograniczenia – będą kontrole celne, sanitarne i fitosanitarne. Każda strona takiego porozumienia ma także własne wymagania dotyczące towarów, które trzeba spełnić przed ich wprowadzeniem na rynek. Możliwości wzajemnego uznawania regulacji, tak jak to się dzieje na jednolitym rynku, będą w takim przypadku ograniczone. Dziś towary oferowane w jednym państwie członkowskim mogą być sprzedawany w całej Unii.

Co uporządkowany Brexit może oznaczać dla polskich przedsiębiorców?

 • Brak ceł w handlu większością lub nawet wszystkimi towarami.
 • Konieczność dostosowania eksportowanych towarów do innych standardów i uzyskania odpowiednich certyfikatów.
 • Dodatkowe koszty związane z wprowadzeniem dokumentów – świadectw pochodzenia, obowiązkowych zgłoszeń celnych i kontroli celnej, uzyskiwaniem licencji lub ewentualnym spełnianiem odmiennych norm sanitarnych czy fitosanitarnych dla produktów rolno-spożywczych.
 • Ograniczenie swobody przepływu osób tylko do wybranych kategorii pracowników, przede wszystkim osób wykonujących usługi na terenie Wielkiej Brytanii.
 • Ryzyko opóźnień w dostawach ze względu na kontrole graniczne i kolejki na granicy (w tym w portachi w Eurotunelu), ze wszelkimi negatywnymi tego konsekwencjami.
 • Ograniczenia przy świadczeniu usług w Wielkiej Brytanii dotyczące szczególnie usług świadczonych transgranicznie. Nie będzie obowiązywać unijna zasada państwa pochodzenia, czyli świadczone usługi będą regulować przepisy brytyjskie.
 • Ograniczenie swobody przepływu kapitału, a więc wzajemnych inwestycji.
 • Zmianę zasad pobytu i dostępu pracowników z Polski do brytyjskiego rynku pracy (np. wprowadzenie zezwoleń na pracę lub czasowe ograniczenie pobytu).
 • Ograniczoną wzajemną uznawalność kwalifikacji, co może w praktyce uniemożliwić bądź utrudnić wykonywanie zawodu, działalności lub usługi. Niektóre dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, dotychczas uznawane na terenie Wielkiej Brytanii, mogą wymagać dodatkowych potwierdzeń.
 • W razie przekazywania danych osobowych do Wielkiej Brytanii dopóki Komisja Europejska nie wyda tzw. decyzji o adekwatności, przedsiębiorcy będą mogli przekazać takie dane pod warunkiem ustanowienia odpowiednich zabezpieczeń. Takimi zabezpieczeniami mogą być np. tzw. standardowe klauzule ochrony danych lub wiążące reguły korporacyjne.

Twardy Brexit

Jest to niekorzystny scenariusz, którego niestety nie da się obecnie wykluczyć. Jeżeli nie zostaną wprowadzone żadne specjalne rozwiązania w tym wariancie relacje gospodarcze między Wielką Brytanią a Polską oparte będą na zasadach Światowej Organizacji Handlu (WTO).
Brak podpisanej umowy oznaczać będzie brak okresu przejściowego, czyli już od 30 marca 2019 r. Wielka Brytania przestanie być związana prawem UE. W relacjach z tym państwem przestaną obowiązywać swobody przepływu osób, towarów, kapitału i usług. Oznacza to m.in., że już od tego dnia powrócą kontrole graniczne między UE a Wielką Brytanią.

Co twardy Brexit może oznaczać dla polskich przedsiębiorców?

 • nałożenie ceł we wzajemnych obrotach handlowych. W przewozie z Wielkiej Brytanii mają obowiązywać takie stawki celne, jak dla przewożonych z państw trzecich. Wielka Brytania ma wprowadzić swoją taryfę celną
 • zmianę zasad rozliczania VAT w handlu transgranicznym. VAT od importu towarów będzie uiszczany na granicy
 • brak możliwości stosowania preferencyjnych przepisów dotyczących opodatkowania dywidend, odsetek czy należności licencyjnych, wynikających z obecnych przepisów UE
 • zmianę zasad poboru podatku akcyzowego
 • kontrole graniczne – celne, fitosanitarne, weterynaryjne i bezpieczeństwa produktów
 • utrudnienia w eksporcie zwierząt i towarów pochodzenia zwierzęcego,
 • konieczność stosowania się do innych standardów technicznych, norm sanitarnych i fitosanitarnych
 • trudności w wykonaniu usług za pośrednictwem pracowników wysyłanych do Wielkiej Brytanii
 • konieczne zezwolenia na wykonywanie przewozów drogowych
 • utrudnienia w dostępie do finansowania i w inwestowaniu, ze względu na ograniczone swobody przepływu kapitału
 • specjalne dodatkowe zabezpieczenia ochrony danych osobowych

Jak przygotować się na Brexit?

Przyszłe relacje gospodarcze między Wielką Brytanią a UE są niepewne. Warto wykorzystać pozostały czas, aby jak najlepiej przygotować się na możliwe scenariusze i dostosować swój model biznesowy do nowych okoliczności. Bez względu na docelowy kształt przyszłych relacji między UE a Wielką Brytanią każdy przedsiębiorca powinien liczyć się z utrudnieniami we wzajemnej wymianie handlowej. W przygotowaniu każdemu przedsiębiorcy mogą pomóc następujące pytania:

 1. Czy ja lub moi partnerzy handlujemy z Wielką Brytanią?
 2. Czy mam świadomość tego, że w przypadku tzw. twardego brexitu może dojść do zerwania dotychczasowych łańcuchów dostaw? Co powinienem zrobić, żeby zawczasu je zabezpieczyć?
 3. Czy kiedykolwiek eksportowałem lub importowałem towar spoza UE? Czy wiem, na jakich zasadach odbywa się taki handel?
 4. Czy wiem jak przygotować zgłoszenie celne?
 5. Czy rozważam przekierowanie części swojej produkcji na rynki inne niż brytyjski? Co muszę zrobić, aby się do tego przygotować?
 6. Jakimi cłami objęte są towary importowane do UE, którymi dzisiaj moja firma handluje z Wielką Brytanią?
 7. Czy mam zawarte umowy z partnerami w Wielkiej Brytanii obowiązujące dłużej niż do 29.03.2019 r. lub 31.12.2020 r.?
 8. Czy jest możliwe wprowadzenie do umów np. dodatkowych zapisów zabezpieczających na wypadek niekorzystnych scenariuszy?
 9. Czy wysyłam swoich pracowników do Wielkiej Brytanii, by świadczyli tam usługi?
 10. Czy przesyłam dane osobowe do Wielkiej Brytanii?
 11. Czy przechowuję np. dane osobowe klientów na serwerze brytyjskim?
Całą broszurę można pobrać tutaj: Broszura Brexit




Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.