Dystrybucja – procedury cz. III

ZWROTY

Kierowca może odebrać towar (zwrot) wyłącznie wtedy, gdy posiada „polecenie odbioru” wystawione
przez firmę, wypisaną odpowiednio kartę dystrybucyjną lub odbiór przekazany telefonicznie przez spedytora. W przypadku, gdy klient chce zwrócić towar, a kierowca nie posiada polecenia odbioru, konieczny jest kontakt ze spedytorem. Jeżeli nie otrzymasz polecenia odbioru, nie wolno Ci odebrać towaru.

Jeżeli przywożony zostaje zwrot, kierowca nie ogranicza się do podstawienia auta pod rampę. Powiadamia o tym magazyniera (brygadzistę) i przekazuje dokumenty do zwracanego towaru.Zwroty towaru wynikające z odmowy przyjęcia przy dostawie mogą być odbierane tylko po konsultacji z upoważnionymi osobami w oddziale nadającym. W takim przypadku kierowca zobligowany jest do dopilnowania, aby na dokumentach dostawy wpisane były faktyczne ilości zwracanego towaru oraz przyczyna zwrotu. Jeśli klient wpisze w dokumentach zwrot większej ilości kartonów niż deklarowana na dokumentach, odpowiada za to kierowca.
Jeśli odbiorca chce zwrócić towar pochodzący z innej dostawy możesz go odebrać tylko wówczas, gdy masz odpowiednie „polecenie odbioru”.
Bez pisemnego polecenia odbioru kierowca nie może odebrać takiego zwrotu.  Jeśli odbiorca nalega – kierowca musi się skontaktować się z dyspozytorem lub odpowiedzialną osobą w dziale nadającym.
Kierowca zobowiązany jest do obecności przy załadunku i do przeliczenia zwracanego towaru
(w opakowaniach zbiorczych). Kierowca potwierdza odbiór zwrotu podpisując się na poleceniu pobrania.

Kwitujesz odbiór tylko faktycznych ilości. Jeśli dokładne sprawdzenie nie jest możliwe, kierowca zobowiązany jest w obecności zwracającego wpisać w dokumenty odbioru uwagę o braku możliwości sprawdzenia/przeliczenia towaru.

Zwracany towar powinien być traktowany jak pełnowartościowy. Kierowca powinien go zdać niezwłocznie w magazynie własnego oddziału lub oddziału do którego skierowany został pod załadunek. Kierowca wraz ze zwrotem musi w magazynie przedstawić kopie dokumentów dotyczących zwrotu.  Każdy zwrot wyładowany w magazynie wymaga wystawienia przez magazyn „Protokołu rozładunku zwrotów”.

UWAGA:
ZWROTY TO TEŻ TOWAR POWIERZONY FIRMIE.
TRAKTUJEMY GO JAKO PEŁNOWARTOŚCIOWY !

ROZLICZENIA

Każdy kierowca jest zobowiązany do zwrotu kompletu potwierdzonych dokumentów następnego dnia rano. Brak potwierdzonych dokumentów lub ich niekompletność jest podstawą do uznania usługi transportowej za niewykonaną. Podstawą do rozliczenia jest szczegółowa specyfikacja określająca podjęte do przewozu parametry przesyłek (ilość coli, waga ) oraz ilość km – stan na początek i koniec.

PALETY

Zapis o wymianie palet znajduje się na liście  przewozowym. Zapis musi być umieszczony  w polu x. Wymagalność  zwrotu i rozliczenie palet  następuje napodstawie zapisu w polu x ( zwrot palet eur). Kierowca zdający przesyłkę objętą wymogiem zwrotu palet komunikuje ten fakt osobie przyjmującej towar, a  fakt wymiany jest odnotowany na liście lub kwicie paletowym przyjmującego.  Brak adnotacji o wymianie palet nie zwalania kierowcy z obowiązku zwrotu palety.

WYMOGI DOTYCZĄCE ŚRODKA TRANSPORTU

Ze względu na wymogi sanitarne związane z przewozem art. spożywczych lub półproduktów do produkcji
wymaga się od przewoźników (kierowców) dbałości w zakresie utrzymania czystości powierzchni ładownej. Zabrudzenia typu wylany olej, farba, proszki lub inne artykuły mające wpływ czystość przestrzeni ładunkowej muszą być bezwzględnie usunięte przed podjęciem czynności rozładunkowych lub załadunkowych. Nie do zaakceptowania są środki transportu, w których kontener przecieka lub wyczuwa się nieprzyjemne zapachy. Dbałość o higienę powierzchni ładunkowej świadczy o poziomie świadczonych usług oraz wpływa na wizerunek zleceniodawcy. Ze względu na konieczność dostarczenia przesyłek typu door to door wymaga się, aby auta dystrybucyjne były wyposażone w ręczny wózek paletowy.
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.