Dystrybucja – procedury cz. I

KONTAKT Z KLIENTEM (NADAWCĄ LUB ODBIORCĄ)

W kontaktach z klientami kierowca jest przedstawicielem naszej firmy. Kultura i zachowanie kierowcy powinno utrwalać pozytywne relacje z klientem. W przypadku wystąpienia nieporozumień, sytuacji spornych, konfliktowych kierowca powinien skontaktować się ze spedytorem/dyspozytorem. Zadaniem takiego opiekuna jest udzielić kierowcy lub klientowi wsparcia, które pozwoli uniknąć lub rozwiązać konflikt, a także będzie sprzyjać kształtowaniu się atmosfery długotrwałej współpracy.

TAJEMNICA FIRMY

Dane dotyczące klienta, informacje na temat przewożonego towaru i związanych z nim dokumentów, ze względów bezpieczeństwa klienta jak i zarówno kierowcy są poufne. Nie wolno udzielać informacji o ładunku, adresie załadunku czy dostawy osobom nie związanym bezpośrednio ze zleceniem transportowym. Zlecenie transportowe jest dokumentem powierzonym kierowcy, w celu wykonania zlecenia i jako takie jest własnością naszej firmy

ZAŁADUNEK / ROZŁADUNEK

Kierowca pod załadunek powinien postawić się o określonej godzinie, w wyznaczonej strefie załadunkowej lub pod wskazaną przez pracowników magazynu rampą załadunkową i odpowiednio przygotować auto.
Kierowca jest zobowiązany do posiadania kamizelki ostrzegawczej koloru pomarańczowego oraz obuwia ochronnego (ew innego, wymaganego przez klienta wyposażenia BHP), tylko w takim stroju może przebywać w magazynie podczas załadunku. Kierowca jest zobowiązany uczestniczyć w załadunku auta i po zapoznaniu się z dokumentem dystrybucyjnym (kartą dystrybucyjną, deliwerką, etc) ustalić w jakiej kolejności należy załadować towar na auto (tutaj aktywną rolę powinien pełnić również spedytor, który jak mniemam, odpowiedzialny jest za planowanie dystrybucji i w razie gdyby znajomość topografii przez kierowcę okazała się nieodpowiednia, spedytor winien na tym etapie wspomóc kierowcę). Informacje te przekazuje bezpośrednio osobie zajmującej się załadunkiem jego auta. Kierowca jest zobowiązany do zabezpieczenia auta, w celu umożliwienia bezpiecznego załadunku przez pracowników magazynu (kliny zabezpieczające, hamulec ręczny itp.) oraz zabezpieczenia ładunku przed odjazdem z rampy załadowczej lub najazdu załadowczego w celu bezpiecznego rozwozu rzeczy powierzonych do transportu. Zobowiązuje się kierowcę do posiadania pasów i listew zabezpieczających ładunek. Auto oraz skrzynia ładunkowa musi być w dobrym stanie technicznym, wolna od kawałków drewna, folii i innych zanieczyszczeń. W przypadku samochodów z windą kierowca powinien posiadać ręczny wózek paletowy. Kierowca podpisuje kartę dystrybucyjną oświadczając, że przyjął ładunek do przewozu, natomiast magazynier podpisuje kartę dystrybucyjną potwierdzając wydanie ładunku.
Kierowca zobowiązany jest do sprawdzenia czy wszystkie przesyłki powierzone mu do transportu, posiadają listy przewozowe oraz dokumenty inne wymienione na liście przewozowym. W przypadku braku w/w, kierowca musi ten fakt zgłosić pracownikowi magazynu lub spedytorowi/dyspozytorowi.
Nie zgłoszenie tego faktu jest równoznaczne z przyjęciem przez Załadowcę (firmę), iż dokumentacja była kompletna i kierowca rozliczy się z niej w momencie rozliczenia dnia pracy. Kierowca przyjmując ładunek sprawdza, czy ilość jednostek przewozowych tzw. coli  zgadza się z ilością zadeklarowaną na dokumentach. W przypadku nie możności ich policzenia należy dokonać adnotacji na liście  np. brak możliwości przeliczenia towaru- przyjąłem towar na N- paletach bez przeliczenia zawartości.

DOKUMENTACJA PRZEWOZU (LIST PRZEWOZOWY I ZAŁĄCZNIKI)

List przewozowy (na kanwie CMR)
strona różowa – zostaje u nadawcy
strona niebieska – dla odbiorcy
strona biała – dla naszej firmy
strona żółta – dla przewoźnika
strona zielona – kopia dla naszej firmy (opcjonalnie)

Ponieważ list przewozowy jest formą umowy, którą zawierasz w imieniu firmy z nadawcą, sprawdź dokładnie, czy adresy nadawcy i odbiorcy są kompletne:

a) dane odbiorcy są kompletne (nazwa, adres, numer NIP), jeżeli płatnikiem ma być odbiorca
b) ilość kolii (np. palet) się zgadza (ilość jednostkowych opakowań transportowych wymienionych w
liście przewozowym jest zgodna z rzeczywistą ilością opakowań przyjętych do przewozu) w przypadku
nie możności ich policzenia w wpisz „Towar niepoliczalny” lub „przyjąłem towar na X paletach bez
przeliczenia zawartości”
c) wpisane są wymiary przesyłki; jeżeli nie – wpisz je w obecności nadawcy
d) nadawca dołączył do przesyłki kopertę z dokumentami, jeżeli jest uwaga zwrot dokumentów, należy
się z nich rozliczyć, po uprzednim potwierdzeniu przez odbiorcę.
e) towar jest na paletach EURO, jeżeli na LP nadawca umieścił informację „zwrot palet” –
informację o ewentualnych rozbieżnościach wpisz w LP . Nadawca musi też wpisać w LP  ilość
załadowanych palet EURO. Z palet zwrotnych należy się rozliczyć w identyczny sposób, jak z
przesyłek za pobraniem. Stosując zamiast dokumentu KP kwit paletowy, wypełniany w obecności i za
potwierdzeniem brygadzisty magazynu.
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.