Czas jazdy i pracy

Zarządzający transportem na pewno to wiedzą, ale raz jeszcze, w skrócie, to co najważniejsze z Rozporządzenia UE 561/06 dotyczącego czasu jazdy i pracy kierowcy:

Dzienny czas jazdy: 9h
Maksymalnie dwa razy w tygodniu czas jazdy wydłużony do 10h
6 okresów dziennej jazdy w tygodniu (6 tarczek)
Tygodniowy czas jazdy – w ciągu 6 okresów maksymalnie 56h jazdy
Dwutygodniowy czas jazdy – maksymalnie 90h
Czas nieprzerwanej jazdy: 4,5h
Po 4,5h jazdy lub 6h pracy – pauza 45min. – może być dzielona – pierwsza 15min, druga 30min
Nieprzerwany dzienny odpoczynek w okresie 24h – minimum 11h
Nieprzerwany dzienny odpoczynek w okresie 24h – możliwość skrócenia do 9h 3 razy w tygodniu
Podzielny dzienny odpoczynek: pierwsza część minimum 3h, druga część 9h
Okres 24h zaczyna się po zakończeniu poprzedniego odpoczynku – dziennego lub weekendowego
Odpoczynek tygodniowy nie może rozpocząć się później, niż po upływie 6 okresu 24h
Odpoczynek tygodniowy skrócony to minimum 24h, pełnowymiarowy 45h.
Skrócony odpoczynek wyłącznie co dwa tygodnie.
Skrócony odpoczynek musi ulec rekompensacie.
Do rekompensaty musi dojść przed końcem trzeciego tygodnia po zaliczeniu przynajmniej 9h pauzy.
Przeprawa promowa (prom/pociąg) – odpoczynek minimum 11h z możliwością dwukrotnego zakłócenia przez inne aktywności, np. związane z wjazdem/zjazdem z promu – maksymalnie 1h.
Pauza na promie j.w jedynie w przypadku, gdy kierowca ma zapewnione łóżko lub koję.

Kierowca może odstąpić od zasad Rozporządzenia w przypadku wystąpienia niebezpieczeństwa na drodze, lub by dojechać na najbliższy parking. Odstąpienie od zasad musi być jednak podyktowane zapewnieniem bezpieczeństwa zarówno osobom, jak również pojazdom, czy przewożonemu towarowi. Przyczyna naruszenia tych zasad musi zostać zawsze skrzętnie odnotowana na tarczce lub wydruku z tachografu.
2 Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.