Przebudowa polskich dróg – jest nowy plan do 2025 roku

Przebudowa polskich dróg – jest nowy plan do 2025 roku
Zdjęcie: Wikipedia

Jest nowy plan przebudowy polskich dróg. W kwietniu informowaliśmy Was o tym, jak wygląda perspektywa na najbliższe 3 lata. Rada Ministrów przyjęła uchwałę, która zmienia zapisy poprzedniej uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn. „Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.). Przyznano dodatkowe 28 miliardów złotych na ten cel.

 

Zwiększono budżet na budowę dróg

Po posiedzeniu Rządu, w komunikacie podano, że ogólny limit Krajowego Funduszu Drogowego na budowę dróg został zwiększony ze 107 do 135 miliardów złotych. Dokładnie dotyczy on realizacji nowych zadań inwestycyjnych na drogach krajowych, zarządzanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Dodatkowe środki będą pochodzić z opłaty paliwowej, kredytów i pożyczek (głównie od międzynarodowych instytucji finansowych), obligacji oraz opłaty elektronicznej.

 

Konieczna realizacja brakujących odcinków szlaku Via Carpatia

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa poinformowało, że wzrost przeznaczonych środków był niezbędny ze względu na konieczność podjęcia nowych działań inwestycyjnych na wschodzie Polski. W ciągu S19 planowana jest realizacja brakujących odcinków szlaku Via Carpatia. Przedstawiciel ministerstwa dodał również, że niedługo przygotowana zostanie lista inwestycji, które zostaną sfinansowane w ramach nowego limitu w formie projektu zmian do Programu Budowy Dróg Krajowych i będą przedstawione do akceptacji Radzie Ministrów.

 

Przepisy unijne wymagają opracowania odrębnych dokumentów

Uchwała nakłada na Ministra Infrastruktury i Budownictwa obowiązek opracowania odrębnego programu wieloletniego, który wskaże zadania na sieci dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA, zapewniające dostosowanie dróg do przenoszenia nacisku 11,5 t/oś oraz przygotowania rozwiązań zabezpieczających finansowanie programu ze środków budżetu państwa.

Konieczność opracowania odrębnego dokumentu dedykowanego przebudowie dróg krajowych do przenoszenia nacisku 11,5 t/oś jest wynikiem toczącego się w Komisji Europejskiej postępowania dotyczącego wdrożenia w Polsce dyrektywy Rady 96/53/WE z 25 lipca 1996 r. ustanawiającej dla niektórych pojazdów drogowych poruszających się na terytorium Wspólnoty maksymalnych dopuszczalnych wymiarów w ruchu krajowym i międzynarodowym oraz maksymalnego dopuszczalnego obciążenia w ruchu międzynarodowym w przedmiocie poruszania się pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t na wszystkich drogach w Polsce.

 

Jaka będzie realizacja nowych inwestycji i jak szybko będą postępowały prace zaobserwujemy już niedługo. Miejmy nadzieję, że dodatkowe środki finansowe przełożą się na jakość nowych dróg.

 

Na podstawie: Centrum Informacyjne Rządu, Wprost
2 Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.