Nowy system monitoringu wykroczeń w listopadzie 2017

nowy system monitoringu wykroczeń w listopadzie 2017
Zdjęcie: Wikipedia

Kierowco, jeśli popełniałeś wykroczenia, strzeż się! Przewoźniku, jeśli nie postępujesz zgodnie z obowiązującymi przepisami – również miej się na baczności! Na początku roku informowaliśmy o zmianach w punktach karnych. W listopadzie 2017 w Polsce ma zostać wprowadzony nowy system monitoringu wykroczeń kierowców i przewoźników – Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego (KREPTD).

 

Zintegrowany rejestr krajów członkowskich unijnym wymogiem

W KREPTD znajdą się nazwiska osób, które utraciły dobrą reputację oraz informacje o poważnych naruszeniach, które odnotowano w ciągu ostatnich 2 lat. Rejestr zostanie wprowadzony zgodnie z nowelizacją ustawy o transporcie drogowym i dyrektywą Unii Europejskiej.

Zgodnie z zapisami dyrektywy, wszystkie kraje członkowskie zobowiązane są do utworzenia i prowadzenia rejestrów elektronicznych przedsiębiorców transportu drogowego, którzy posiadają zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika.

Polska jest jednym z ostatnich członków UE, wprowadzającym takie regulacje w życie. Rejestr zostanie połączony z europejską siecią ERRU (European Register of Road Transport Undertakings), obejmującą systemy pozostałych państw członkowskich.

 

Jakie informacje będą rejestrowane?

W rejestrze znajdą się informacje o:

– przedsiębiorcach, którzy posiadają zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, poważnych naruszeniach przepisów określających obowiązki lub warunki przewozu drogowego

– osobach, które zostały uznane za niezdolne do kierowania operacjami transportowymi przedsiębiorcy – do czasu przywrócenia im dobrej reputacji.

Kto będzie mógł zobaczyć dane?

Dane o przedsiębiorcach, którzy uzyskali zgodę na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, będą jawne i dostępne dla wszystkich zainteresowanych. Wyjątek będzie stanowić jedynie adres zamieszkania oraz informacje o dacie i miejscu urodzenia.

W przypadku poważnych naruszeń i osób, które utraciły dobrą reputację, dane zostaną udostępnione tylko upoważnionym organom. Wniosek o dostęp do nich będą mogli złożyć: starostowie, wojewódzkie inspektoraty transportu drogowego, wojewódzcy komendanci policji, komendant główny Straży Granicznej, komendanci oddziałów Straży Granicznej, dyrektorzy izb celnych, Główny Inspektor Pracy, zarządcy dróg, sądy oraz szefowie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

 

Krok ku ujednoliceniu przepisów

Zdaniem Mateusza Włocha, eksperta jednego z przedsiębiorstw zarządzającego flotą, stworzenie rejestrów w poszczególnych państwach członkowskich UE jest dużym krokiem w kierunku ujednolicenia przepisów prawa transportowego w Europie. Obecnie wymiana informacji o naruszeniach popełnionych przez polskich przewoźników za granicą jest realizowana jedynie za pomocą tradycyjnej korespondencji.

 

Jasne wymogi europejskiego prawa i trzy kategorie naruszeń

Zarówno polskie, jak i europejskie prawo jednoznacznie określa, że przedsiębiorca wykonujący zawód przewoźnika drogowego musi spełniać następujące cztery wymogi:

– mieć rzeczywistą i stałą siedzibę w jednym z państw członkowskich UE,
– cieszyć się dobrą reputacją,
– dysponować odpowiednią zdolnością finansową
– posiadać wymagane kompetencje zawodowe.

W obowiązującej od 15 grudnia 2016 r. nowelizacji ustawy o transporcie drogowym jasno przedstawiono zmiany w postępowaniach o utratę dobrej reputacji. Naruszenia, które w przyszłości znajdą się w KREPTD, podzielono na trzy kategorie: najpoważniejsze, bardzo poważne i poważne.

W nowelizacji zapisano także, że trzy poważne przekroczenia prawa są równoznaczne z jednym bardzo poważnym, a w przypadku tych najpoważniejszych procedura o utracie dobrej reputacji będzie uruchamiana automatycznie.

Rozpoczęcie takiego postępowania może odbyć się również, gdy w danym przedsiębiorstwie popełniono trzecie bardzo poważne naruszenie w ciągu roku, liczone średnio na kierowcę, bądź w sytuacji prawomocnego wyroku za przestępstwa.

Jasno i zrozumiale sformułowane wytyczne

Do najpoważniejszych wykroczeń ujętych w ustawie zalicza sie m.in. typowe manipulacje stosowane w transporcie, czyli:  brak tachografu lub ogranicznika prędkości, korzystanie z nielegalnych urządzeń czy posługiwanie się fałszywą kartą kierowcy.

Natomiast do bardzo poważnych kwalifikuje się m.in. ciągły czas prowadzenia pojazdu powyżej 6 godzin oraz uzależnienie wynagrodzenia od przebytej odległości lub ilości przewożonych rzeczy.

W ocenie ekspertów, nowe regulacje są ważnym krokiem w walce z nielegalnymi praktykami, ponieważ manipulacje stanowią nadal jedno z największych wyzwań branży transportowej. Wprowadzenie jasnych przepisów w całej Europie ma być krokiem ku ujednoliceniu przepisów i zwiększeniu bezpieczeństwa kierowców.

Na podstawie: wnp.pl
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.