Koniec ustępstw dla nietrzeźwych kierowców

Koniec ustępstw dla nietrzeźwych kierowców
Zdjęcie: Matt Mechtley (Flickr)

Nietrzeźwi kierowcy na drogach to prawdziwa plaga. W 2016 roku policja zatrzymała 115 tysięcy pijanych kierowców. Aby ograniczyć liczbę wypadków na drogach, wprowadzone zostały zmiany w przepisach drogowych. W związku z powyższą sytuacją podjęto decyzję o zmianie przepisów. To koniec ustępstw dla nietrzeźwych kierowców.

Koniec taryfy ulgowej dla pijanych

Dzięki wprowadzonym zmianom, kończy się taryfa ulgowa dla pijanych kierowców, którzy spowodują wypadek drogowy. Według nowych przepisów Prawo o ruchu drogowym, które weszły w życie z dniem 1 czerwca 2017 roku, sprawców wypadków drogowych znajdujących się w stanie nietrzeźwości czekają minimum 2 lata pozbawienia wolności, zamiast dotychczasowych dziewięciu miesięcy. Nie będzie już okoliczności łagodzących, takich jak możliwość zawieszenia wyroku albo skrócenia go. Wcześniej ustawa przewidywała dla takich osób traktowanie ulgowe w przypadku trudnej sytuacji rodzinnej lub zdrowotnej, a także gdy kierowca nie miał karalnej przeszłości.

Co konkretnie będzie karane?

Kara więzienia będzie wyznaczana dla kierowców, którzy spowodują nieumyślne wypadki ze skutkiem śmiertelnym oraz tych, w wyniku których nastąpiły ciężkie obrażenia ciała. Wg artykułu 156 §1 Kodeksu Karnego definiuje się je jako:

  1. Pozbawienie człowieka wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia
  2. Inne ciężkie kalectwa, ciężka choroba nieuleczalna lub długotrwała choroba realnie zagrażająca życiu, trwała choroba psychiczna, całkowita lub znaczna trwała niezdolność do pracy w zawodzie lub trwałe, istotne zeszpecenie lub zniekształcenie ciała.

Nietrzeźwość a stan wskazujący na spożycie alkoholu

Według art. 115 § 16 kk, o nietrzeźwości mówimy wtedy, gdy:

  • zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość
  • zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość

Prawo karne wyróżnia także stan „wskazujący na spożycie alkoholu”, który wyróżnia się tym, że:

  • zawartość alkoholu we krwi wynosi od 0,2 do 0,5 promila
  • obecność alkoholu wynosi od 0,1 mg do 0,25 mg w 1 dm3 wydychanego powietrza

Przerażające statystyki

Wg danych z oficjalnego raportu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w 2016 roku użytkownicy dróg (kierujący, piesi, pasażerowie) będący pod działaniem alkoholu, uczestniczyli w 2967 wypadkach drogowych (co stanowi 8,8% ogółu wypadków), w których śmierć poniosły 383 osoby (12,7% ogółu zabitych), a 3392 osoby odniosły obrażenia (8,3% ogółu rannych).

W porównaniu z 2015 r. liczba wypadków uległa zmniejszeniu o 161 wypadków (-5,1%),
w których zabitych było mniej o 24 osoby (-5,9%), a rannych o 172 osoby (-4,8%).

Według raportu z 2016 roku, osoby będące pod działaniem alkoholu najczęściej uczestniczyły w zdarzeniach drogowych w ostatnich dniach tygodnia: soboty (20,7%) i niedziele (17,9%). Najbardziej niebezpiecznym pod tym względem przedziałem czasowym jest okres pomiędzy 16.00 a 22.00, co pokrywa się ze statystyką wszystkich zdarzeń tego typu. W zeszłym roku w tych godzinach doszło do 1430 wypadków z udziałem osób nietrzeźwych. Zginęło w nich 197 osób, a 1526 zostało rannych.

Najczęstszą przyczyną wśród będących pod wpływem alkoholu było niedostosowanie prędkości do warunków ruchu, nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu, nieprawidłowe wyprzedzanie oraz niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami.

 

Wysokość kar

Maksymalna kara dla nietrzeźwych, będących sprawcami wypadków ze skutkiem śmiertelnym lub ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu któregoś z uczestników, przewidziana przez nowe przepisy, wynosi 12 lat pozbawienia wolności. Gdy sprawca był trzeźwy, prawo karne przewiduje od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności, dopuszczając możliwość zawieszenia wykonania kary na okres próby, trwający od roku do trzech lat.

W przypadku zbiegłych z miejsca wypadku oraz osób będących pod wpływem środków odurzających, kara wynosi minimum dwóch lat pozbawienia wolności – niezależnie od obecności lub poziomu alkoholu we krwi.

Warto zaznaczyć, że oddalenie się z miejsca wypadku nie zawsze traktowane jest jako ucieczka. O „zbiegnięciu” mówimy wtedy, gdy sprawca oddala się z miejsca zdarzenia w zamiarze uniknięcia odpowiedzialności, w szczególności uniemożliwienia lub utrudnienia ustalenia jego tożsamości, okoliczności zdarzenia i stanu nietrzeźwości (por. wyrok Sądu Najwyższego z 15.03.01 r., sygn. III KKN 492/99, OSNKW 2001/7-8/52). Wspomniana przesłanka uniknięcia odpowiedzialności nie dotyczy jednak sytuacji, w której sprawca ucieka przed samosądem grożącym mu ze strony uczestników lub świadków zdarzenia. W takim przypadku sytuacja bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia może stanowić okoliczność łagodzącą przy orzekaniu wyroku.

Na podstawie: motofakty.pl
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.