Wiek i struktura taboru, a koszt 1km

Na wrzesień, Profesor Zdzisław Kordel prognozuje, że średni koszt 1 wozokilometra wyniesie  3,40 zł (0,80 EUR), co oznacza, że średni koszt jednego kilometra w wrześniu będzie niższy  prawie 9 % w porównaniu do średniomiesięcznego kosztu 1 km w 2014 roku*.

Szacunek średniego kosztu  jednego wozokilometra we wrześniu 2015
Jak podaje Profesor Zdzisław Kordel  na  poziom kosztówwe wrześniu, będą składały się poszczególne zmienne:
– koszt materiałów pędnych i eksploatacyjnych –  1,22 zł (36% całkowitego kosztu),
– koszt usług remontowych, napraw i ogumienia – 0,16 zł (4,6% całkowitego kosztu),
– amortyzacja, leasing i inne –  0,36 zł (10,7 % całkowitego kosztu),
-koszt wynagrodzenia i delegacji kierowców wliczając w to ZUS –  0,82 zł (24,1 % całkowitego kosztu),
– koszty ubezpieczeń oraz podatek od środków transportu –  0,22 zł (6,6% całkowitego kosztu),
-koszt opłat drogowych i promów –  0,47 zł (13,9% całkowitego kosztu),
-pozostałe koszty związane z działalnością przewozową przedsiębiorstwa -0,14 zł (4,1% całkowitego kosztu).
Wiek i struktura taboru
Na większość zmiennych, które składają się na dany poziom kosztów wpływa wiek i struktura posiadanego taboru. Rządzi tu następująca reguła:im starszy tabor tym więcej środków wydawanych na usługi remontowe i naprawy, wyższy poziom opłat drogowych a także wyższe zużycie paliwa (w zestawieniu ujęte w grupie materiały pędne i eksploatacyjne). Dlatego też warto zastanowić się z czasem, oczywiście w ramach posiadanych możliwości, nad wymianą taboru na nowszy.
Jak podaje GUS w Polsce w 2014 roku struktura i wiek taboru kształtowały się następująco:
– pojazdy w wieku: 1-2 lata – 152 432 sztuk, co stanowiło 5,0 % w tym specjalistyczne 6 177 sztuk (3,8 % wśród specjalistycznych),
– ojazdy w wieku: 3- 5 lat – 266 700 aut, co stanowiło 8,8 % w tym specjalistyczne 8 428 sztuk (5,2% wśród specjalistycznych),
– pojazdy w wieku: 6-9 lat – 365 444 aut, co stanowiło 12,0 % w tym specjalistyczne 14 703 sztuk (9,0 % wśród specjalistycznych),
– pojazdy w wieku: 10 – 15 lat – 747 359 sztuk, co stanowiło 24,6 % w tym specjalistyczne 23 033 sztuki (14,1%),
– pojazdy w wieku: 16 – 20 lat – 488 167, co stanowiło 16,1 % w tym specjalistyczne 22 687 (13,9% wśród specjalistycznych),
-pojazdy w wieku: 21 – 30 lat – 509 085, co stanowiło 16,8 % w tym specjalistyczne 45 770 (28,1% wśród specjalistycznych).
– pojazdy starcze niż 31 lat – 508 240 sztuk, co stanowiło 16,7 % w tym specjalistyczne 42 361 sztuk (26,0 % wśród specjalistycznych).
W jakim celu badamy średni koszt jednego kilometra?
Znajomość struktury kosztów jest niezbędna do prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorstwa. Koszty bada się aby ustalić właściwy poziom cen na realizację określonych usług lub wytworzenie produktów orazw celu porównania poziomu ponoszonych kosztów z innymi podmiotami na rynku.
Przy tak dużej ilości podmiotów transportowych na rynku, jaką mamy w Polsce oraz ograniczonej możliwości podwyższania cen na usługi, działalność gospodarcza firmy powinna polegać na redukcji kosztów i poszukiwaniu ich optymalizacji w celu powiększania z okresu na okres wyników finansowych.
Specyfikacja kosztów i stałe zależności, z których mogą wynikać różnice znajdą Państwo tutaj.
Dane zobrazowano na infografice:        
Dylemat wieku i struktury taboru, czyli wrześniowa prognoza kosztu jednego kilometra Profesora Kordela

* wyniki za I półrocze 2014 roku.

Zobacz również:
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.